Arianne Baggerman: Over leven, lezen en schrijven – de bandbreedte van boekgeschiedenis

 

Arianne Baggerman
Over leven, lezen en schrijven
de bandbreedte van boekgeschiedenis

Vossius UvA / AUP, januari 2011

softcover, 32 pagina’s, 21 x 15 cm
ISBN 9789056296711, verkoopprijs € 8,50

te koop bij bol.com

Arianne Baggerman (1959) werd in 2009 benoemd als bijzonder hoogleraar in De geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Haar oratie, uitgesproken op 5 november 2010, had als onderwerp: Heeft het gedrukte boek nog toekomst?

De tekst van deze oratie verscheen in de Oratiereeks, uitgegeven door de Vossiuspers, een imprint van de Amsterdam University Press.

Heeft het gedrukte boek nog wel toekomst? Deze vraag is ouder dan men wellicht vermoedt, maar op dit moment wel actueler dan ooit. In deze oratie worden de grenzen verkend van het hedendaagse debat over de boekcultuur, bepaald door de apologeten van de digitalisering, die moeizame lezers blijken. Het gaat in op verleden, heden en toekomst van het boek, zoals gefantaseerd in utopieen en imaginaire reisverslagen, beleefd in dagboeken en herinnerd in autobiografieen, geschreven vanaf de zestiende eeuw. Met behulp hiervan belicht Arianne Baggerman de andere kant van de droom van de universele bibliotheek: de behoefte aan overzicht, selectie en desnoods het vernietigen van een teveel aan informatie.

Arianne Baggerman houdt zich bezig met de veranderende plaats van het boek in de periode 1650-1900 binnen een brede cultuurhistorische context. Daarbinnen geeft zij behalve aan auteurs, uitgeverij en boekhandel ook veel aandacht aan de rol van lezers, hun leesgedrag, lectuurconsumptie en de receptie van hun lectuur. Daarnaast doet zij onderzoek naar ontwikkelingen in het schrijven, publiceren en lezen van egodocumenten vanaf de zestiende eeuw. Zij is de auteur van Een drukkend gewicht. Leven en werk van de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (1993); Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw (2001) en co-auteur van De wondere wereld van Otto van Eck. Cultuurgeschiedenis van de Bataafse revolutie (2009).