‘Dat spreekt boekdelen’ – 10 jaar Vlaams Fonds voor de Letteren

Harold Polis (samenst.)
Dat spreekt boekdelen

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft als doelstelling: “De Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de sociaal-economische positie van auteurs en vertalers”.

Aan deze opdracht is inmiddels tien jaar lang gewerkt en op 23 april 2010 (Wereldboekendag) werd dit feestelijk herdacht op een bijeenkomst in Gent, met een avondvullend literair programma en een jubileumboek.

Joke Schauvliege, de Vlaamse minister van Cultuur, kreeg het eerste exemplaar overhandigd van ‘Dat spreekt boekdelen’, het jubileumboek dat speciaal voor dit 10-jarig werd gemaakt.

Een honderdtal auteurs, vertalers, illustratoren, e.d. leverden een bijdrage voor dit eigenzinnige lexicon van de letteren. Het boek werd samengesteld door Harold Polis, de vormgeving werd verzorgd door Johan Stuyck en het drukwerk werd verzorgd door drukkerij Proost uit Turnhout.

Het boek is niet te koop in de boekhandel. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar 10jaar@vfl.be.

Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), april 2010 / gebonden – 280 pag. – afm. 19 x 19 cm

Er werd over dit boek geschreven door…

Anni Van Landeghem, in een artikel in De Standaard, 29 april 2010

Guido Lauwaert schreef een kritisch stuk, te lezen op blog CDR-mededelingen, 12 mei 2010