Bijbel en christendom in de Bommelverhalen van Marten Toonder

Klaas Driebergen
Bommel en Bijbel
Bijbel en christendom in de Bommelverhalen van Marten Toonder

Uitgeverij Aspekt, september 2012

paperback, 348 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm
ISBN 9789461532206, verkoopprijs € 29,95

bestel bij: bol.com |

Marten Toonder portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarbij ook bezig heeft gehouden met het calvinisme, dat immers als een belangrijk bestanddeel van de Nederlandse volksaard wordt gezien.

Op een fraaie manier verbeeldde hij dit bijvoorbeeld in de Zwarte Zwadderneel. Deze boeteprediker tegen hovaardij en winderigheid bedient zich van een prachtige variant op de ‘tale Kanaäns’. Want Toonder was ook een liefhebber van archaïsch woordgebruik, dat hij in het bijzonder aantrof in de taal van de oude Statenbijbel.

Er zijn nog meer redenen waarom Toonder interesse had in de Bijbel, waarmee hij in zijn jeugd al kennismaakte. Het was voor hem een bron van boeiende verhaalmotieven, waaruit hij meer dan eens putte. Het verhaal ‘De zelfkant’ is bijvoorbeeld gebaseerd op de geschiedenis van Job. Daarnaast werd hij geïntrigeerd door de bijbelse ideeën over God, schepping en mens, die hij tegelijk ook bekritiseerde en met zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen confronteerde. Ook dit vindt zijn weerslag in sommige van zijn beste verhalen, zoals ‘De Grote Onthaler’ en ‘De andere wereld’. (flaptekst)

Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen (1979) gaat in Bommel en Bijbel uitgebreid op dit alles in. Een aantal verhalen waarin de Bijbel en het christendom een belangrijke rol spelen, worden diepgaand door hem geanalyseerd. Een boek dat dieper ingaat op de inhoud en de achterliggende ideeën van de Bommelverhalen.

Het boek is een bewerking van de scriptie waarmee hij in 2007 afstudeerde als neerlandicus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De omslagtekening is gemaakt door Wil Raymakers.

Meer over het boek…

Harry Mulisch 1927-2010, een ‘documentaire’ van Hans Dütting

Hans Dütting
Harry Mulisch
1927-2010 documentaire

Uitgeverij Aspekt, juli 2011

paperback, 312 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm
ISBN 9789461530271, verkoopprijs € 22,95

te koop bij o.a.: bol.com | Selexyz | Bruna | Cosmox |

In 2007 publiceerde Hans Dütting ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Harry Mulisch ‘een documentaire’. Uit een grote hoeveelheid archiefmateriaal destilleerde hij een reportage over de schrijver en zijn omvangrijke oeuvre.

Het overlijden van Harry Mulisch, op 30 oktober 2010, was voor Dütting aanleiding om zijn eerder gepubliceerde en goed ontvangen biografische profiel van de grote schrijver te herzien en aan te vullen.

Een uitgebreide terugblik op de zestig jaar durende literair rijke loopbaan van Harry Mulisch. Niet alleen passeren de persoon en het werk van de meester de revue, maar ook komen kunstbroeders als schrijver Godfried Bomans, schaakgrootmeester Hein Donner, kunstenaar Anton Heijboer, dichter Ed. Hoornik, journalist W.L. Brugsma, componist Peter Schat en Mulisch’ kroonprins Joost Zwagerman veelvuldig aan het woord. En niet te vergeten zijn eveneens internationaal gelauwerde collega’s en vrienden Cees Nooteboom en Hugo Claus! (uitgever)

Hans Dütting (1947) publiceerde monografieën over: Jan Cremer, Hugo Claus, Jan Wolkers, Harry Mulisch en Johnny van Doorn

“… een boek met biografische wetenswaardigheden en commentaren van de schrijver zelf en van velen uit zijn omgeving op zijn labyrintische oeuvre. Dutting begint zijn boek met een bewonderende brief aan de auteur. Wij op onze beurt kunnen bewonderend zeggen dat deze uitgave werkelijk een Fundgrube is voor de toekomstige biograaf van Mulisch.” (Biblion)

 


Van de eerdere uitgave uit 2007:

• Hans Dütting | Profiel Harry Mulisch : een documentaire
• Uitgeverij Aspekt, juni 2007
• ISBN 9789059115842

zijn nog enkele (afgeprijsde) exemplaren verkrijgbaar
Verkoopprijs van € 24,95 voor € 8,99 (zie bij bol.com)

Jan Cremer, portret van een legende – een documentaire van Hans Dütting

Hans Dütting
Jan Cremer Portret van een legende

Uitgeverij Aspekt, mei 2010

paperback, 556 pagina’s, 24 x 15 cm
ISBN 9789059118867, verkoopprijs € 29,95

te koop bij bol.com

Deze documentaire verscheen eerder onder de titel: Jan Cremer Documentaire. Ter gelegenheid van Cremers 70ste verjaardag verschijnt een up to date editie, tweede druk, aangevuld tot 2009. In dit rijk gedocumenteerde boek worden de wortels van Jan Cremers kunstenaars- en schrijverschap blootgelegd.

Jan Cremer portret van een legende: Van ondervoede oorlogswees tot gevierd kunstenaar en bestsellerschrijver: het levensverhaal van Jan Cremer leest als een jongensboek…met veel pikante passages. Voordat hij als kunstenaar en schrijver wereldberoemd werd, had Cremer tientallen baantjes, onder meer als reclameschilder, fabrieksarbeider, beroepsmilitair, kermisklant, theaterfigurant, boerenknecht, nachtportier en matroos op de wilde vaart. Zijn nomadische vrijheidsdrang voerde hem van zijn geboortestad Enschede naar Amsterdam, Parijs, Ibiza, New York, Cape Cod, zijn ‘moederland’ Hongarije en tal van andere locaties. Zijn schilderijen maakten een zegetoer door de internationale kunstwereld en zijn ‘onverbiddelijke bestseller’ Ik Jan Cremer werd wereldwijd vertaald en behaalde een miljoenenoplage.

Hans Dütting houdt zich al sinds 1960 bezig met het leven en werk van Jan Cremer.

(tekst uitgever)

RecensieDe eerste druk van dit boek, uit 2005, is nog te koop tegen sterk gereduceerde prijs:

Hans Dütting
Jan Cremer documentaire
Uitgeverij Signatuur (A.W. Bruna), 2005
ingenaaid, 448 pagina’s, 22 x 14 cm
ISBN 9789056720797, verkoopprijs van € 22,50 voor € 6,50

te koop bij bol.com

 

 

Nieuwe uitgebreide versie verschenen van ‘De wereld van Willem de Mérode’

Hans Werkman
Bitterzoete overvloed
De wereld van Willem de Mérode

Uitgeverij Aspekt, maart 2011

paperback, 422 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm
ISBN 9789461530394, verkoopprijs € 24,95

te koop bij bol.com

Willem de Mérode (1887-1939) schreef in de spanning van jongensliefde en een mystieke beleving van het christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de ‘bitterzoete overvloed’ van zijn onmogelijke liefde.
Dit boek is een grondige revisie van de al jaren uitverkochte biografie De wereld van Willem de Mérode (1983), die bekroond werd met de Henriëtte de Beaufort-prijs. Er bleef vraag naar, vooral toen de gedichten van De Mérode weer beschikbaar waren.
In dit nieuwe boek zijn veel gegevens verwerkt die na 1983 ontdekt zijn. Er staan nieuwe hoofdstukken in over de contacten met P.J. Meertens, over De Mérodes visie op pedoseksualiteit, over de invloed van August von Platen, over het verborgen drama rond De Mérodes ridderorde. De gebeurtenissen voor en na zijn arrestatie in 1924 zijn overzichtelijk gemaakt.

Juryrapport Henriëtte de Beaufort-prijs:
‘Hans Werkman begrijpt zijn onderwerp vanuit een kennelijke geestesverwantschap, maar is tegelijk in staat het met volstrekte eerlijkheid te benaderen.’

Over Willem de Mérode bij Wikipedia en bij Schrijversinfo

Recensie

Nieuwe biografie over Thomas Mann

Margreet den Buurman
Thomas Mann
schrijverschap tegen vergankelijkheid

Uitgeverij Aspekt, september 2010

Paperback, 250 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm
ISBN 9789059118768, verkoopprijs € 19,95

bestel

“Alles wat ik denk en schrijf, staat tegen de achtergrond van het sterven.” (Thomas Mann, 1931)

Het beschrijven een groots leven als dat van Thomas Mann (1875 Lübeck – 1955 Zürich) is meer dan een avontuurlijke reis. Natuurlijk kennen wij hem als auteur van de Buddenbrooks, een roman die in 1901 verscheen – in dat jaar verzucht hij “wie zegt dat er 100 exemplaren worden verkocht?” – en daar vervolgens in 1929 de Nobelprijs voor ontvangt, auteur van De dood in Venetië, Doctor Faustus en De Toverberg.

Thomas Mann bleef zijn hele schrijversleven schatplichtig aan het milieu waar hij uit voortkwam, een welvarend koopmansgeslacht uit Lübeck dat met de vroege dood van zijn vader teloorging.
In deze biografie zal de focus vooral liggen op het schrijverschap van Thomas Mann, als datgene wat van hem in onze tijd als universeel geldend is overgeleverd. Want naast het belang van zijn achtergrond, zijn complexe relatie met zijn vier jaar oudere broer Heinrich, die als auteur aanvankelijk zijn leermeester was, zijn eveneens complexe relatie tot vrouwen omdat hij zijn homoseksuele gevoelens geen volwaardige plaats in zijn leven kon geven en zijn relatie tot zijn vrouw Katia Mann Pringsheim en zes kinderen, is Thomas Mann vooral de auteur van het Fin de siècle en van het interbellum, die met moeite afscheid nam van Duitsland toen het land was uitgeleverd aan de nazi’s. Hierbinnen worstelde hij zijn leven lang met zijn positie als schrijver en publieke persoon, in een om hem heen veranderende wereld. Hij verzuchtte daarbij weleens dat velen iets over hem vonden, maar dat hij zelden werd gekend. (tekst uitgever)

Margreet den Buurman (1953) is literatuurwetenschapper, vertaler Duits en auteur.

Van haar zijn twee boeken in voorbereiding: ‘Heinrich Mann, Het goede in de mens, een biografie’ en het boek ‘Het Lübeck van de Buddenbrooks, Thomas Mann in Lübeck’. Beide uitgaven verschijnen in 2011 bij Uitgeverij Aspekt.

Thomas Mann bij Wikipedia

Een leesgeschiedenis – Wim Huijser over 50 titels in zijn boekenkast

Wim Huijser
50 maal lezer
een leesgeschiedenis

Uitgeverij Aspekt, juni 2010

paperback, 128 pagina’s, 21,5 x 13,5 cm
ISBN 9789059119406, verkoopprijs € 16,95

te koop bij bol.com

In zijn vijftigste levensjaar maakt Wim Huijser de balans op. Wat heeft hij gelezen? Wat is nog ongelezen gebleven? Zijn boekenkast herbergt zijn leesgeschiedenis. De vraag is: hoe vat je die geschiedenis samen? Wim Huijser koos in die terugblik voor vijftig titels; daar moest het bij blijven. Wat hij bespreekt zijn de titels die hem dwalend langs zijn boekenkasten zijn opgevallen, omdat hij er een bijzondere herinnering aan had, er zich een haakje vormde met een gebeurtenis die daar ogenschijnlijk los van staat. De uiteindelijke selectie vormde zich in enkele weken. Had hij er langer over nagedacht, dan was er wellicht een heel andere lijst ontstaan. Nou ja, De ontdekking van de hemel was waarschijnlijk ook in elke andere selectie overeind gebleven, evenals Eline Vere, het boek waarvan Carlos Ruiz Zafón zou zeggen dat het een paleis in zijn geheugen beitelde.

 

Huijser heeft al met al vijftig boeken willen neerzetten die ook aangeven hoe hij met zijn boekbezit omgaat. Waar hij door verleid wordt, wat hij impulsief aanschaft, waar hij door geraakt werd, waar hij intens van genoten heeft en wat hij tot op de dag van vandaag ongelezen heeft gelaten. Ook dat laatste boek is waardevol.
Van de vijftig genoemde schrijvers kreeg Philip Roth een uitzonderlijke plaats. Hij is het die antwoord geeft op de vraag of de roman zal overleven.

Van de vijftig hoofdstukjes uit het boek volgt hier de tekst van het eerste, over het boek van Deborah Solomon: Utopia Parkway – The Life and Work of
Joseph Cornell, Jonathan Cape, London 1997.

Utopia Parkway

Een boek in een rugzak met je meedragen is lekker. Een net

aangeschaft boek in je rugzak stoppen is nog veel lekkerder. We

lopen door de Cotswolds, van Clapton-on-the-Hill naar Bourton-

on-the-Water, en terug. Het doel geeft aan hoe de wandeling

verloopt, water vindt altijd het laagste punt. Afdalend naar

Bourton is er de belofte van de boekwinkel die we er zullen aantreffen:

‘Bookends’, altijd goed voor een dik half uur browsen.

De enige onzekerheid is of de winkel vandaag open is. Het is

maandag, voor in oktober, maar er zijn nog genoeg toeristen op

de been. Bourton wordt bezocht voor de teashops, de tuinen, het

museum, het doolhof en de dobberende eenden onder de smalle

bruggetjes over het snelstromende water van de River Windrush.

Aan ons mag het water voorbijgaan, de dragonfly in het doolhof

gestolen worden, wij komen voor de bookstore. Niet voor niets,

de winkel is open. We verliezen elkaar langs de schappen vol fiction

en non-fiction. Dan staat hij daar, horizontaal op de rug, de

naam: ‘Joseph Cornell’. Het boek ligt gebonden op mijn hand:

Utopia Parkway, de biografie die Deborah Solomon aan de geniale

kastjesmaker uit Brooklyn wijdde. Rijk geïllustreerd, al is

het in zwart-wit. Een boek waarvan ik niet wist dat het bestond,

maar nauwelijks drie jaar eerder verschenen. Het omslag grafisch

sober, met de foto van een kastje, ‘Soap Bubble Set’, precies zoals

het moet, met een wel overdacht spotvernisje. We rekenen af,

Cornell’s life and work gaat in de rugzak. De terugtocht zal straks

lichter gaan. Weliswaar een kilo zwaarder, en elke stap uphill.

Maar ook zwevend van geluk: Utopia bestaat.

Wim Huijser is biograaf van C. Buddingh’ en publiceerde eerder bij Aspekt over zeer uiteenlopende onderwerpen als Groot-Brittannië, kunst, natuur, rouwverwerking en verlangen.


Meer boeken van Wim Huijser bij bol.com

‘Het geheime leven’ – een briefwisseling tussen twee heren uit het uitgeversvak

Perry Pierik, Wim Huijser
Het geheime leven
Brieven 2008

Uitgeverij Aspekt, mei 2010

paperback, 540 pagina’s, 22 x 14 cm
ISBN 9789059118317, verkoopprijs € 29,95

te koop bij bol.com

Onder de titel ‘De inkt van Arcadia’ werd eerder al de correspondentie uit 2007 tussen Perry Pierik, uitgever van boeken, en Wim Huijser, creative director, uitgegeven. Het geeft een openhartige inkijk in de wereld van de uitgeverij.

Bert van Nieuwenhuizen schrijft in het ‘Ten geleide’: ‘Wim en Perry zijn geen politici en willen de wereld niet hervormen. Wim en Perry zijn uitgevers. En schrijvers. En filosofen. En denkers. En…(…)gewoon ‘jongens’. Aardige ‘jongens’ van in de veertig. ‘En die twee jongens zijn wij’ had ook de titel van dit boek kunnen zijn. (…) Schier eindeloos schrijven de heren uitgevers elkaar over de zon- en schaduwkanten van ‘het vak’.’

Inmiddels zijn Pierik en Huijser een jaar verder en er is weer veel gebeurd in Uitgeversland. Hun brieven van 2008 verschijnen nu onder de titel ‘Het geheime leven’. Al schrijvend verbazen ze zich over hun eigen geschriften: ‘Is het toch een vorm van voyeurisme, verwachten lezers in dagboeken en brieven toch een blik te kunnen werpen op het geheime leven? Iets dat eigenlijk aan het oog onttrokken had moeten blijven, maar toevallig toch te boek is gesteld?’

(tekst uitgever)

– Het boek is op 7 mei 2010 gepresenteerd in Slot Zeist.

Website Perry Pierik

Website Wim Huijser

 

Wim Zaal – Valsheid in geschriften

Zaal-Valsheid_in_geschrifte• Wim Zaal
Valsheid in geschriften
Literaire vervalsingen en mystificaties

Niet alleen schilderijen worden vervalst, ook toneelstukken, gedichten, romans en oude documenten. En anders dan bij gewone kunstvervalsingen gaat het maar zelden om geldelijk gewin. De motieven zijn veel spannender: de Schotse ‘Zangen van Ossian’ ontstonden uit nationalisme; een opgroeiende jongen schreef een drama van Shakespeare om de liefde van zijn vader te kopen; een ander vervalsersbedrijfje had geen ander doel dan de vrijmetselarij én de katholieke kerk te bestrijden. Alle hartstochten inspireerden tot falsificaties: eerzucht, jaloezie, leedvermaak en zelfs verering – de psychoanalyse van Freud werd onderbouwd met een vervalst dagboek; Mussolini promoveerde tot vertrouweling van Churchill.
Ook de Lage Landen zijn rijk aan creatieve fraude. Het Oera Linda Boek verheft Friesland tot moeder van de beschaving, Multatuli herroept uit het hiernamaals zijn levenswerk, een variété-artiest uit Edam speelt voor de profeet Mohammed Rasoel.
Op dit literaire dievenbal gaat de sympathie verrassend vaak naar de oplichters uit. Soms verdienen de slachtoffers niet beter dan te worden beetgenomen. Met humor, eruditie en een soepele stijl zet Wim Zaal hier een fascinerende tocht uit door veertig eeuwen doortraptheid, en maakt de lezer meer dan eens tot grinnikende handlanger.
(tekst uitgever)

Uitgeverij Aspekt, april 2009 / Paperback – 278 pag. – afm. 22 x 13,5 cm /  ISBN 9789059117631 / Verkoopprijs 19,95 Euro

Zaal-Valsheid_in_geschrifte_1991

Dit boek is een herziene versie van: De verlakkers, literaire vervalsingen en mystificaties. – Amsterdam : Amber, 1991 (zie afb. rechts).

Wim Zaal (14 augustus 1935) is een Nederlandse journalist, letterkundige, essayist en recensent. Hij is jaren literair redacteur van Elsevier geweest. Zie verder bij Wikipedia.

Radio
Maarten Westerveen praat met Wim Zaal over zijn boek ‘Valsheid in geschriften’.
De Avonden, VPRO, 1 mei 2009, 25 min.