Een Zeeuws slibpertje van Multatuli…

Simon Blaas
Horror vacui
Slibboekje 140

CBK Zeeland, december 2012

gebonden, met illustraties, 64 pagina’s
ISBN 9789063541491, verkoopprijs € 7,50

De Slibreeks is een serie kleine boekjes die wordt uitgeven door het Centrum Beeldende Kunst Zeeland. Het eerste nummer verscheen in 1977 met een verhaal van Maarten Biesheuvel en illustraties van de Zeeuwse kunstenaar en schrijver Wim Hofman.

De redactie streeft ernaar om per jaar 2 à 3 poëzie-uitgaven te maken, 1 verhaal, 1 essay en 1 boekje verzorgd door een beeldend kunstenaar. De boekjes verschijnen in een oplage van 500 stuks en het uiterlijk van de deeltjes wordt steeds gekenmerkt door de medewerking van kunstenaars.

In december verscheen deel 140 in deze reeks, Horror vacui, waarin Simon Blaas beschrijft hoe Multatuli, als onderdeel van zijn lezingentoernees viermaal Middelburg bezocht.

In de jaren 1878–1881 ondernam Multatuli vier voordrachtentournees door Nederland, waarbij hij ook Middelburg vier keer aandeed. Zijn lezingen werden bezocht door notabelen als Floor Wibaut en de zussen Mathilde en Marie Berdenis van Berlekom.
‘Met gloeiende wangen’ reisde Marie in 1885 naar het Duitse Nieder-Ingelheim waar ze bij Multatuli bleef slapen. Na deze nacht schreven zij elkaar hartstochtelijke brieven:
‘Myn hart is vol, tot berstens vol.’

Horror vacui werd vormgegeven door Louis Lüthi.

Het boekje kan besteld worden in de e-shop van het CBK voor € 7,50, exclusief verzendkosten.

Het is ook mogelijk een abonnement te nemen waarbij u voor € 24,00 vier boekjes ontvangt.

meer over dit boekje

zie ook

‘Krullebol-Steilhaar’ – Slibreeks 133 – over het Vlissingen van de jonge Geert van Oorschot

Arjen Fortuin
Krullebol-Steilhaar
In het Vlissingen van Geert van Oorschot

CBK Zeeland, maart 2011

paperback met flappen, 34 pagina’s
oplage 500 exemplaren
ISBN 9063541385, verkoopprijs € 9,00, excl. verzendkosten

Krullebol-Steilhaar is te bestellen via slibreeks@cbkzeeland.nl


Slibreeks
slibboekje 133
‘Krullebol-Steilhaar’

Arjen Fortuin, recensent en biograaf van uitgever Geert van Oorschot (1909-1987) ging hiervoor op zoek naar het Vlissingen van Van Oorschot. De uitgever, en schrijver, liet tijdens zijn leven geen kans onbenut om af te geven op zijn geboortestad, maar wijdde zich als R.J. Peskens jarenlang aan het vastleggen ervan. Of althans, van zijn beeld van Vlissingen, dat lang niet altijd overeenstemde met de werkelijkheid. Want Van Oorschot groeide niet alleen op in een armoedige en vijandige omgeving, hij ging ook met de borst vooruit de arbeidershuisjes langs om het drankgebruik te bestrijden. En anders waren er altijd nog de duinen, waar hij als jongen door zijn tante Coleta werd ingewijd in de liefde: ‘Je moet me vastpakken, zei ze en lief voor me wezen en je moet me overal aaien. Ze ging languit in het zand liggen en vroeg met haar hese stem naast haar te komen.’

– De titel van dit boekje is ontleend aan het tijdschrift van de jeugdbond De Jonge Onthouder, waarin Van Oorschot schreef onder het pseudoniem Krullebol-Steilhaar.

Arjen Fortuin werkt aan een biografie over uitgever Geert van Oorschot, die waarschijnlijk half 2012 gereed zal zijn.

video van Omroep Zeeland, 24 mrt 2011


Over dit boekje werd geschreven door…

De Slibreeks is een serie kleine boekjes, die lezers met literaire belangstelling de kans wil geven om gemakkelijk en tegen een aantrekkelijke prijs kennis te maken met het werk van bekende en onbekende auteurs. Alle boekjes in de Slibreeks zijn bijzondere uitgaven: het is een eerste vertaling of een opvallend debuut, maar belangrijk is dat de teksten nog niet eerder in Nederland zijn gepubliceerd.

De Slibreeks wordt uitgegeven door CBK Zeeland, maar valt onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.