Displaying posts tagged with

“opstellen”

Editie 2012 van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis


Goran Proot (red.)
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 19/2012
Uitgeverij Vantilt, juni 2012
te koop bij bol.com

De 19e editie van dit Jaarboek is een themanummer over boekvormgeving
vanaf de Middeleeuwen tot nu.
Lees meer…

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2011


Goran Proot (red.)
Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 18/2011
Uitgeverij Vantilt, juni 2011
te koop bij bol.com

Een uitgave van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging met een gevarieerd overzicht geeft van nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis.
Lees meer…

Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2009


I. de la Fontaine (red.)
Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2009
Uitgeverij de Buitenkant, april 2010
te koop bij bol.com

Opstellen over Boekgeschiedenis.
Lees meer…

Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 2010


Berry Dongelmans e.a. (red.)
Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 17/2010
Kopij en druk revisited
Uitgeverij Vantilt, juni 2010
te koop bij bol.com

Opstellen over de huidige stand van de boekwetenschap. Een uitgave van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.
Lees meer…

Goud en koper in de boekenwereld – opstellen van Frans A. Janssen


Frans A. Janssen
Goud en koper in de boekenwereld
Bert Bakker, januari 2008
te koop bij bol.com

Negentien zeer lezenswaardige opstellen uit de wereld van de boekgeschiedenis.
Lees meer…

Apollo in Brasserie Lipp / Hermans-uitgave in de ramsj


Raymond J. Benders, Wilbert Smulders
Apollo in Brasserie Lipp
Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
Uitgeverij De Bezige Bij, 2001
te koop bij bol.com

Dit boek bevat behalve beschouwingen over Herman’s werk ook herinneringen aan zijn persoon en bespiegelingen van collega-auteurs.
Lees meer…

Nederlands Genootschap van Bibliofielen – Jaarboek 2008

Jaarboek-Bibliofiel-2008
I. de la Fontaine Verwey e.a.
Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008
Uitgeverij de Buitenkant, april 2009

Opstellen over Boekgeschiedenis.
Lees meer…

Boekenwijsheid – 30 boeken uit de 16e/18e eeuw

Bos-Boekenwijsheid
• Jan Bos, en Erik Geleijns (red.)
Boekenwijsheid
Drie eeuwen kennis en cultuur in 30 bijzondere boeken

Walburg Pers, juni 2009

30 wetenschappers over het mooiste of belangrijkste boek in hun vakgebied
Lees meer…