Een Zeeuws slibpertje van Multatuli…

Simon Blaas
Horror vacui
Slibboekje 140

CBK Zeeland, december 2012

gebonden, met illustraties, 64 pagina’s
ISBN 9789063541491, verkoopprijs € 7,50

De Slibreeks is een serie kleine boekjes die wordt uitgeven door het Centrum Beeldende Kunst Zeeland. Het eerste nummer verscheen in 1977 met een verhaal van Maarten Biesheuvel en illustraties van de Zeeuwse kunstenaar en schrijver Wim Hofman.

De redactie streeft ernaar om per jaar 2 à 3 poëzie-uitgaven te maken, 1 verhaal, 1 essay en 1 boekje verzorgd door een beeldend kunstenaar. De boekjes verschijnen in een oplage van 500 stuks en het uiterlijk van de deeltjes wordt steeds gekenmerkt door de medewerking van kunstenaars.

In december verscheen deel 140 in deze reeks, Horror vacui, waarin Simon Blaas beschrijft hoe Multatuli, als onderdeel van zijn lezingentoernees viermaal Middelburg bezocht.

In de jaren 1878–1881 ondernam Multatuli vier voordrachtentournees door Nederland, waarbij hij ook Middelburg vier keer aandeed. Zijn lezingen werden bezocht door notabelen als Floor Wibaut en de zussen Mathilde en Marie Berdenis van Berlekom.
‘Met gloeiende wangen’ reisde Marie in 1885 naar het Duitse Nieder-Ingelheim waar ze bij Multatuli bleef slapen. Na deze nacht schreven zij elkaar hartstochtelijke brieven:
‘Myn hart is vol, tot berstens vol.’

Horror vacui werd vormgegeven door Louis Lüthi.

Het boekje kan besteld worden in de e-shop van het CBK voor € 7,50, exclusief verzendkosten.

Het is ook mogelijk een abonnement te nemen waarbij u voor € 24,00 vier boekjes ontvangt.

meer over dit boekje

zie ook

Atte Jongstra over Multatuli’s Millioenenstudien: Kristalman

Atte Jongstra
Kristalman
Multatuli-Oefeningen

Uitgeverij De Arbeiderspers, februari 2012

Paperback, 326 pagina’s
ISBN 9789029578615, verkoopprijs € 29,95

te koop bij o.a.: bol.com | Cosmox |

Op de 125ste sterfdag van Multatuli verscheen van schrijver en essayist Atte Jongstra Kristalman, een boek over Multatuli’s Millioenenstudien, columns die verschenen in het dagblad Het Noorden tussen 1870 en 1873 en o.a. gingen over zijn belevenissen aan de speeltafels in het casino.

Na 25 jaar schrijverschap en 35 jaar lezen in Multatuli wilde Atte Jongstra zich eens grondig met Multatuli verstaan. Uit een baaierd van gegevens schildert hij een onontkoombaar beeld van de auteur van Max Havelaar, en al doende ook van zichzelf; hij is dan wel geen Multatuli, navolger of multatuliaan, hij is wel een schrijver en dat helpt enorm. Kristalman is een boek waarin Atte Jongstra ingaat op beroepsangsten, zogeheten ‘blocks’ en worstelingen met het publiek. Hij doet dit met humor, een groot inlevingsvermogen en in een stijl die van Kristalman een feest om te lezen maakt. (uitgever)

Atte Jongstra (1956) is schrijver, dichter en essayist. Daarnaast is hij redacteur van het Vlaamse literaire tijdschrift DWB en vaste medewerker van NRC Handelsblad. Jongstra debuteerde met een boek over de volgelingen van Multatuli, getiteld De Multatulianen. Voor zijn verhalenbundel De psychologie van de zwavel ontving hij in 1989 de Geertjan Lubberhuizenprijs. In 1998 ontving hij de J. Greshoffprijs voor zijn essaybundel Familieportret. Met zijn historische roman De avonturen van Henry II Fix brak Jongstra door naar het grote publiek.

Radiogesprek bij VPRO de Avonden, 23 febr 2012

Recensies

Multatuli, een zelfportret

Dik van der Meulen, Cees Fasseur
Multatuli, een zelfportret
Het leven van Eduard Douwes Dekker door Multatuli verteld

Met zijn boeken over de toestand in Nederlands-Indië, over politiek, armoede, godsdienst, de positie van de vrouw en tal van andere onderwerpen, schudde Multatuli de Nederlandse samenleving op. Zijn meeslepende stijl, originaliteit en sarcasme lieten geen lezer onberoerd. Maar hoe veelzijdig en universeel ook, zijn werk is altijd gebaseerd op zijn persoonlijke doen en laten.

150 Jaar nadat hij Max Havelaar schreef, verschijnt Multatuli. Een zelfportret. Het bevat een keuze uit Multatuli’s boeken en brieven waarin de schrijver een onovertroffen, zij het uiterst subjectief, beeld geeft van zijn eigen leven.

De fragmenten zijn van verbindende teksten en commentaar voorzien door historicus Cees Fasseur, die naam maakte met boeken over Indië en het koningshuis, neerlandicus Dik van der Meulen, die zijn monumentale biografie over Multatuli in 2002 met de AKO Literatuurprijs zag bekroond en emeritus hoogleraar cultuurwetenschappen Hans van den Bergh, medebezorger van Multatuli’s Volledige werken.

Uitgeverij Bert Bakker, maart 2010 / Paperback – 358 pag. – afm. 21 x 14 cm / ISBN 9789035134362 / Verkoopprijs € 26,50

Over dit boek werd geschreven door…

Multatuli contra Van Lennep, een rechtzaak over auteursrechten

Dik van der Meulen, e.a.
‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’
Multatuli contra Van Lennep

In 1860 spande Multatuli (Eduard Douwes Dekker) een proces aan tegen Jacob van Lennep over zijn auteursrecht op de Max Havelaar. Multatuli verklaarde op de zitting dat hij het handschrift niet aan Van Lennep had verkocht, maar de rechtbank besliste desalniettemin dat Van Lennep de rechten op het manuscript bezat.
Waren de rechters bevooroordeeld of hebben de advocaten misschien een steek laten vallen? Hoe zit het eigenlijk met Multatuli’s rechten op de Max Havelaar? Hoe heeft men in de loop van de tijd tegen dit proces aangekeken?
Vanwege de vragen die het proces tot op de dag van vandaag oproept, worden nu alle processtukken bijeengebracht en voorzien van gezaghebbend commentaar. Dit proces afdoen als een juridische strijd om auteursrecht zou de zaak te kort doen en om die reden zal deze rechtszaak ook worden beschreven vanuit een maatschappelijke en culturele context.

Een uitgave over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, bezorgd en geplaatst in een breed (literair-)historisch perspectief.

Bijdragen van Marita Mathijsen, Jan Bank, Dik van der Meulen, David Peeperkorn, René Klomp, Robert Verhoogt, Ika Sorgdrager en Leo Frijda.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, mei 2010 / genaaid gebonden, illustr. – 224 pag. / ISBN 9789059372399 / Verkoopprijs € 29,50 > 14,50

– Op 28 mei 2010 wordt het boek gepresenteerd in de grote zaal van het Gerechtshof, Paleis van Justitie, Amsterdam.

Lees de eerste pagina’s van de bijdrage van Marita Mathijsens bij ‘Athenaeum Nacht’.