‘Levenslust en stervensmoed’ – P.A. de Génestet

• Marita Mathijsen en Henk Eijssens (samenst.)
Peter de Génestet – Levenslust en stervensmoed

Jansen & De Feijter, Velp – november 2011

gebonden, illustraties
ISBN 9789081785105, verkoopprijs € 29,50 / 34,50


Dit jaar wordt de 150e sterfdag herdacht van P(eter) A. de Génestet (1829-1861). Hij was behalve dominee, een innemende voordrachtskunstenaar en dichter. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd zijn werk veel gelezen, omdat zijn poëzie toegankelijk was.

Levenslust en stervensmoed is uitgegeven ter gelegenheid van de 150ste sterfdag van Peter de Génestet (1829-1861). In het fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boek is een selectie van zijn mooiste gedichten opgenomen, een keuze uit zijn aangrijpende brieven, een onbekende preek en een nog niet eerder gepubliceerde voordracht getiteld Over Poëzij. Ook voor de illustraties is gebruik gemaakt van nog niet eerder gepubliceerd materiaal.
Het boek opent met twee essays van Marita Mathijsen over het leven van Peter de Génestet en over de dichter. Een derde essay is van de hand van Henk Eijssens en gaat over het erfgoed van De Génestet.

Het boek is te verkrijgen bij Boekhandel Jansen & De Feijter te Velp. De prijs van het fraai gebonden en geïllustreerde boek bedraagt tot 1 januari 2012 € 29,50 (excl. verzendkosten). Daarna kost het boek € 34,50. De bijdrage verzendkosten is € 5,00.

Boekpresentatie – Op 13 november 2011 werd het boek Levenslust en Stervensmoed over Peter De Génestet in de Bibliotheeek in Arnhem gepresenteerd.

Tentoonstelling – In de Gelderland Bibliotheek is t/m 31 december 2011 een expositie te zien met historische foto’s, brieven, manuscripten van Peter de Génestet en verschillende bijzondere uitgaven en objecten.

Bij de Koninklijke Bibliotheek is een uitgebreid profiel te vinden van P.A. de Génestet

  Boeken onder druk – Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst

  Marita Mathijsen (red.), met bijdragen van Herman Pleij, Olga van Marion, Inger Leemans, Lisa Kuitert, Boudien de Vries, Cecile van Eijden-Andriessen, Hans Renders en Klaus Beekman
  Boeken onder druk
  Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst

  Amsterdam University Press (AUP), mei 2011

  paperback, 207 pagina’s, 24 x 16 cm
  ISBN 9789089643063, verkoopprijs € 27,50

  te koop bij bol.com

  In Nederland is maar in twee periodes sprake geweest van echte nationale overheidscensuur, in de Franse tijd van 1810-1813 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat wil niet zeggen dat elk geschrift gedrukt kon worden. Vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst werd er controle uitgeoefend op de verspreiding van gedachtegoed dat gevaarlijk geacht werd voor de zeden, de godsdienst of de politiek. Er zijn door de eeuwen heen voortdurend gevallen van verboden boeken. Maar er is nog geen enkele studie waarin die ontwikkeling in Nederland over een langere periode bekeken wordt.

  In Boeken onder druk wordt chronologisch per tijdvak aan de hand van een paar opvallende processen of verboden de stand van de censuur bekeken. De term is breed opgevat. Alles valt eronder wat met verboden op, processen tegen of het tegenwerken van openbaarmaking via druk te maken heeft. Ook zelfcensuur ter bescherming van de eigen positie kan hieronder vallen.

  In de bijdragen wordt een beeld geschetst van een overheid die dan weer eens onberekenbaar is, dan weer scherp, dan weer wankelmoedig. Dat gebrek aan voorspelbaarheid leidde ook tot eigen controlediensten bij de katholieken (IDIL), en een zelfstandig moralistisch aanschafbeleid van openbare bibliotheken.

  Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en columnist bij NRC Handelsblad.

  Meer boeken van Marita Mathijsen bij bol.com