Displaying posts tagged with

“Lodewijk van Velthem (ca. 1260-na 1317)”

Van Velthem – een Brabantse auteur uit de 14e eeuw

Besamusca-Velthem
• Bart Besamusca, Remco Sleiderink e.a.
De boeken van Velthem
Auteur, oeuvre en overlevering in de veertiende eeuw

Uitgeverij Verloren, Hilversum, sept. 2009

Bundel opstellen over deze Middeleeuwse auteur.
Lees meer…