Biografie Karel Van de Woestijne

Peter Theunynck
Biografie Karel Van de Woestijne

Uitgeverij Meulenhoff | Manteau, Antwerpen, september 2010

gebonden, 540 pagina’s, 24 x 15 cm
ISBN 9789085420552, verkoopprijs € 34,95

te koop bij bol.com

Karel Van de Woestijne (1878-1929) is een fascinerende persoonlijkheid. Amper achttien jaar oud steekt hij met kop en schouders boven de Vlaamse dichters van zijn tijd uit en verbluft hij oudere vrienden met zijn belezenheid en zijn talent. Uit zijn pen vloeien meesterlijke verzen die moeiteloos kunnen concurreren met Maeterlinck, Verlaine en Verhaeren. Achter de façade van deze getalenteerde dichter schuilt een man met een dubbelzinnig karakter.

Van de Woestijne wordt opgevoed in het Frans, maar beslist in het Nederlands te schrijven. Hij dweept in zijn jeugd met het anarchisme, maar omarmt later het christendom en wordt een haast mystiek dichter. Hij verkettert in zijn poëzie de vrouw, maar blijft zijn echtgenote levenslang trouw. In zijn verzen spreekt hij als een vermoeide, getormenteerde ziel, maar in de praktijk blijkt de dichter over een enorme werkkracht en veel zin voor humor te beschikken.

Meer dan twintig jaar lang verslaat Van de Woestijne op onnavolgbare wijze het politieke en culturele leven in Brussel als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daarnaast bouwt hij moeizaam een ambtenarencarrière uit. Later wordt hij kabinetssecretaris van minister Jules Destreé en, zonder enig diploma, professor aan de universiteit van Gent.

Over zijn huwelijk kan een heel boek geschreven worden, noteerde Streuvels ooit. Ook zijn relatie met uitgevers en vrienden, met zijn Duitse censor en met de politieke wereld roept vragen op. Na jaren van geduldig onderzoek licht Peter Theunynck een tip van de sluier op en doorprikt hij de zorgvuldig opgebouwde mythe rond de persoon van Karel Van de Woestijne.
(tekst uitgever)

 

Peter Theunynck (1960) is zelfstandig tekstschrijver en vader van 3 dochters; publiceerde de dichtbundels Berichten van de Panamerican Airlines & C° (1997), De bomen zijn paars en de hemel (1999) en Traangasmaatschappij (2006)

Karel Van de Woestijne bij Wikipedia

Cobra.be – Peter Theunynck vertelt over Karel Vande Woestijne
(radio, do 07/10/2010 – 13:21)

Over dit boek werd ook geschreven door…

Briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom

Raemdonk-Niks_geniaal-2010Bert Van Raemdonck (ed.)
Niks geniaal vandaag
De briefwisseling tussen Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom

Karel van de Woestijne (1878-1929) is een van de grootste schrijvers van zijn generatie. Een van zijn innigste vrienden was de Antwerpse schrijver en bibliothecaris Emmanuel de Bom (1868-1953). Samen waren ze betrokken bij tijdschriften als Van Nu en Straks en Vlaanderen en schreven ze voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

In hun correspondentie wisselden ze nieuwtjes uit over de literaire en artistieke wereld waarin ze leefden, deelden ze lief en leed over hun gezondheid en gemoed, en smeedden ze plannen om er samen op uit te trekken.

Het boek bevat alle 417 brieven die uit hun correspondentie bewaard zijn.

De briefwisseling wordt uitgegeven onder auspiciën van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.
Ze wordt begeleid door een inleiding en een uitvoerig commentaar van de editeur.

Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, jan. 2010 / ingenaaid – 496 pag. / ISBN 978 90 289 5610 0 / Verkoopprijs 27,50 Euro

– Het boek werd gepresenteerd op 26 januari 2010 in het Letterenhuis te Antwerpen.

BERT VAN RAEMDONCK (1977) studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Gent en Journalistiek aan de Vlekho in Brussel. Aan het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL) doet hij promotieonderzoek i.v.m. de correspondentie rond het tijdschrift Van Nu en Straks.

– Zal op het omslag de c nu echt vergeten zijn… ‘Raemdon(c)k’ ?