Displaying posts tagged with

“jeugdliteratuur”

Boeken voor de katholieke jeugd – Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg


Karen Ghonem–Woets
Boeken voor de katholieke jeugd
Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, mei 2011
te koop bij bol.com

Over de school- en jeugdboeken van twee katholieke uitgeverijen, die moesten ‘ontzuilen’ om te overleven.
Lees meer…

Nynke van Hichtum, Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939


Aukje Holtrop
Nynke van Hichtum
Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939
Uitgeverij Contact, 2005

Een boeiend portret van een begaafde vrouw in een bewogen tijdperk.
Lees meer…

Nynke van Hichtum, Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939 / 2e druk


Aukje Holtrop
Nynke van Hichtum / Goedkope editie
Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma 1860-1939
Uitgeverij Contact, april 2008
te koop bij bol.com

Een boeiend portret van een begaafde vrouw in een bewogen tijdperk.
Lees meer…