400 Jaar Universiteitsbibliotheek Groningen – ‘Van knekelhuis tot kloppend hart’

Van knekelhuis tot kloppend hart, Barkhuis & Universiteitsbibliotheek Groningen, december 2012Alex C. Klugkist, Sybren Sybrandy
Van knekelhuis tot kloppend hart
Geschiedenis van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen – 1615 tot heden

Barkhuis & Universiteitsbibliotheek Groningen, december 2012

Hardcover, illustr., 244 + X pagina’s, 30 x 23 cm
ISBN 9789491431180, verkoopprijs € 24,95

bestel

In 1614 werd de universiteit van Groningen gesticht en een jaar later werd ook een bijbehorende bibliotheek opgericht. In dit boek wordt de geschiedenis van die universitaire bibliotheek beschreven, met bijzondere aandacht voor de ingrijpende veranderingen die sedert de zestiger jaren van de vorige eeuw hebben plaatsgevonden. Er is sedertdien in enkele tientallen jaren meer veranderd dan in de eeuwen ervoor, met fascinerende gevolgen voor het functioneren van de hedendaagse wetenschappelijke bibliotheken.

Daarnaast wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de rijkdom aan handschriften en bijzonder drukwerk, die de bibliotheek naast de reguliere hand- en studieboeken verwierf in de loop der eeuwen, dikwijls als geschenk of nalatenschap van verzamelaars op allerlei gebied.

De bibliotheek werd gesticht in 1615, een jaar na de oprichting van de universiteit, en was alleen bestemd voor hoogleraren en curatoren. Veertig jaar later mochten ook studenten er gebruik van maken, maar mondjesmaat. ‘Van knekelhuis tot kloppend hart’ heet het boek. De knekels slaan op het feit dat de bibliotheek naast het Anatomisch Theater was gehuisvest: bij een opknapbeurt werden de knekels tijdelijk opgeslagen in de bieb. (UK)

Zowel het algemene historische gedeelte als het deel over Bijzondere collecties zijn rijk geïllustreerd, met bijna 200 afbeeldingen, grafieken, schema’s en tabellen.

klugkist-afbafbeelding uit ‘Van knekelhuis tot kloppend hart’

De oud-bibliotheekmedewerkers Alex Klugkist en Sybren Sybrandy werkten meerdere jaren aan dit boek over de geschiedenis van de bibliotheek. Klugkist was van 1990-2010 bibliothecaris van de RUG. Hij heeft de presentatie van het boek op 14 december 2012 niet meer mogen meemaken, hij overleed enkele maanden daarvoor.

 

zie ook…

magna-commoditas-2012coppens-leuven-2005Mulder-BijzonderOnderzoek-2009

‘Door gevleugelde voeten betreden’ – literair wandelen in Groningen

Roos Custers, Nick ter Wal
Literaire Wandeling Groningen
Door gevleugelde voeten betreden

Uitgeverij Kleine Uil, mei 2012

paperback, 144 pagina’s
ISBN 9789491065231, verkoopprijs € 10,00

bestel bij: bol.com | Cosmox |

Literair wandelen, individueel of in groepsverband, is voor veel mensen een geliefde bezigheid. Voor de stad Groningen verschijnt er deze maand een nieuwe uitgebreide gids.

Groningen is een literaire stad. Grote kans dat je in de binnenstad een schrijver in het wild tegenkomt en anders zijn veel plekken in de stad wel vereeuwigd in romans en gedichten. In de Literaire wandeling Groningen nemen Roos Custers en Nick ter Wal u mee langs opmerkelijke literaire plekken in Groningen en Haren. In welk huis aan de Ossenmarkt woonde Willem Frederik Hermans? Waar liep Belcampo? Aan welk cafétafeltje zaten Jean-Pierre Rawie en zijn dichtbroeder Driek van Wissen? Op welk terras begint de grote liefde in de roman Magnus van Arjen Lubach? (uitgever)

Literaire wandeling Groningen is een initiatief van de Bibliotheek Groningen en is een sterk herziene en aangevulde editie van ‘Door gevleugelde voeten betreden’ die oorspronkelijk verscheen in 1988 (toen nog maar 24 pagina’s) en werd herdrukt in 1996.

Roos Custers en Nick ter Wal hebben nieuwe routes ontworpen en betrokken ook het dorp Haren bij het boek.

Roos Custers is beeldend kunstenaar. Sinds een paar jaar organiseert zij Dichters in de Prinsentuin, een van de grootste openluchtdichtfestivals in Nederland. Eind juli, Groningen. Tevens redactielid van Tzum.
Nick ter Wal (1983) is werkzaam bij het prestigieuze antiquariaat Fokas Holthuis in Den Haag. Hij zit in de redactie van het literaire tijdschrift Tzum.

Update > zie info over de boekpresentatie op 25 mei 2012 in de bibliotheek Groningen

Update > 9 maart 2013: er komt een tweede druk van het boekje (dat al veel positieve reacties heeft gekregen)