Gedrukt tot Amsterdam – Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de gouden eeuw

Elmer Kolfin en Jaap van der Veen (red.)

Gedrukt tot Amsterdam
Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de gouden eeuw

Waanders Uitgevers, juni 2011

paperback, ca. 150 illustr. in kleur en zwart-wit, 240 pagina’s, 29 x 24 cm
ISBN 9789040077753, verkoopprijs € 34,50

te koop bij bol.com

In de zeventiende eeuw was Amsterdam het belangrijkste productiecentrum van grafiek. De prentuitgevers maakten zelf prenten, maar verstrekten vooral opdrachten aan graveurs en etsers wier werk zij op de markt brachten. Ook kochten zij koperplaten op van beroemde prentmakers en publiceerden die met hun eigen firmanaam. Vaak waren ze verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd om de beroemdste of nieuwste prenten in hun fonds te krijgen. Aan dit onderwerp wordt voor het eerst een speciale tentoonstelling gewijd: Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en –uitgevers in de Gouden Eeuw. Daarnaast verschijnt een gelijknamige publicatie.

Dit boek biedt een levendig beeld van die glorietijd. In de inleiding wordt een overzicht gegeven van de toonaangevende Amsterdamse prentmakers, de organisatievormen waarin ze werkten en de vernieuwingen op technisch én artistiek gebied. De overige hoofdstukken staan drie typen prentmakers centraal: Rembrandt, een van de grootste prentmakers ooit, die het hele proces van ontwerpen, vervaardigen en uitgeven zelf in de hand hield; Salomon Savery die als graveur in opdracht van anderen werkte; en tenslotte Cornelis Danckerts en zijn zonen die in hun bedrijf prenten vervaardigden en verhandelden.

Aan de Amsterdamse prentmakers werd nog niet eerder een publicatie gewijd, zodat dit boek daarom voor lange tijd standaardwerk zal zijn.

De tentoonstelling en de gelijknamige publicatie Gedrukt tot Amsterdam zijn een initiatief van Elmer Kolfin, universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, opgedragen aan prof. dr. Eric Jan Sluijter die in april 2011 aftrad als hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de UvA. Sluijter is een vooraanstaand kunsthistoricus van wie in 2006 het standaardwerk Rembrandt and the female nude verscheen.

Tentoonstelling – ‘Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en uitgevers in de Gouden Eeuw’ – 25 juni t/m 18 september 2011 – Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam

Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw

Garrelt Verhoeven (red.)
Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw
Geschenken van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds

Amsterdam University Press (AUP), juni 2011

paperback, 288 pagina’s, 28 x 24 cm
ISBN 9789056296582, verkoopprijs € 39,50

bestel

‘Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw’ biedt een overzicht van de schatten die dankzij het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds verworven of gerestaureerd konden worden. Het boek markeert de overgang van dit fonds naar een nieuwe vorm van mecenaat.

Amsterdam, in de late middeleeuwen nog een onbeduidend stadje, groeide in de zeventiende eeuw uit tot een metropool. De macht, welvaart en kunstzin van Amsterdam konden wedijveren met die van Londen en Venetië. De Nederlandse Gouden Eeuw is vooral de Gouden Eeuw van Amsterdam. Het ˜wonder van Amsterdam” vertoont zich in grachtenhuizen en schilderijen, maar evenzeer in boeken. De stad had dan ook de grootste boekproductie ter wereld. De mooiste en omvangrijkste verzameling van Amsterdamse boeken uit de Gouden Eeuw bevindt zich nu bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Deze verzameling wordt regelmatig uitgebreid. De Bijzondere Collecties krijgen daarbij steun van het Dr. Th.J. Steenbergen Fonds. Dit fonds bekostigt de aanschaf en restauratie van boeken, kaarten en handschriften ter versterking van de Gouden Eeuw-verzameling.

Garrelt Verhoeven is hoofdconservator Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam