‘Achter de muziek aan’ – Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Maarten Beirens, Ellen Kempers, Heidi Moyson, e.a.
Achter de muziek aan
Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Uitgeverij Acco, Leuven, december 2010

paperback, 432 pagina’s, 25 x 17 cm
ISBN 9789033482472, verkoopprijs € 35,00

te koop bij bol.com

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, …

Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit waardevolle erfgoed? Waarom bewaren we al dat erfgoed en hoe pakken we dat het best aan? En hoe kunnen we dit erfgoed ‘teruggeven’ aan en beter toegankelijk maken voor de samenleving zodat een groter maatschappelijk draagvlak ontstaat voor het in stand houden van dat erfgoed?

Achter de muziek aan probeert een antwoord te geven op al deze vragen. Deze artikelenbundel geeft een overzicht van de verschillende actuele visies op en definities van muzikaal erfgoed. Tegelijk worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt dit boek in een toegankelijke taal de basisprincipes uit de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie.

Achter de muziek aan behandelt niet alleen de actuele context waarbinnen de ontsluiting, de zorg voor en omgang met muzikaal erfgoed plaatsvinden, maar werpt tevens een blik op de toekomst. Dit boek richt zich dan ook tot iedereen die in contact komt met muzikaal erfgoed en de zorg ervoor ter harte neemt.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

(tekst uitgever)

Een gedeelte van de inhoudsopgave:

– Het ABC van documentair muzikaal erfgoed: muziek in archieven,
bibliotheken en andere collecties, Jan Roegiers, 89
– Van neum tot tijdnotatie: de ontwikkeling van het notenschrift, Emile Wennekes 99
– Muziekbronnen uit middeleeuwen en renaissance, Eric Jas 109
– Muziekmanuscripten na 1700: unieke bronnen van informatie, Frits Zwart 122
– Technieken voor het drukken van muziek door de eeuwen heen, Ellen Kempers 128

– Bewaarplaatsen van muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson 191
– Bewaarplaatsen van muzikaal erfgoed in Nederland, Ellen Kempers 221
– Muziek in het museum: over de muziekcollectie van het Gemeentemuseum Den Haag, Michael Latcham 238
Kijk hier voor de complete inhoudsopgave.

Het boek werd gepresenteerd op de 2e Dag voor het Muzikaal Erfgoed, op 9 december 2010 (zie verslag).

Op de website van Resonant vindt u enkele voorbeelden van topstukken uit het papieren muzikale erfgoed.

Ook op de website van het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is een webexpositie te vinden.