‘In dit gevreesd gemis’ – Bart Slijper nu met biografie over Willem Kloos

Bart Slijper
In dit gevreesd gemis
Het leven van Willem Kloos

Uitgeverij Bert Bakker, september 2012

gebonden, 300 pagina’s, 22 x 15 cm
ISBN 9789035135291, verkoopprijs € 24,95

bestel |

Van Bart Slijper (1963) verscheen in 2007 de veelgeprezen biografie van J.C. Bloem, Van alle dingen los. Deze maand verscheen zijn studie over de dichter en criticus Willem Kloos (1859-1938), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Tachtigers.

De dichter Willem Kloos (1859-1938) was in de ogen van zijn tijdgenoten een held zonder weerga. Met zijn opzienbarende kritieken verpletterde hij rond 1885 zowat de hele Nederlandse negentiende-eeuwse letterkunde, om zo ruim baan te maken voor een veel stralender kunst.
Maar in het dagelijks bestaan was Kloos kwetsbaar en werd hij beheerst door zijn gekneusde passies. Hij leverde zich bijna weerloos uit aan zijn grote geliefden, eerst Jacques Perk en later Albert Verwey, en beide keren was de afloop dramatisch. Zijn poëzie getuigt kervend van zijn liefde, of van de wanhoop en de haat toen hij zich bedrogen wist.
Midden jaren negentig moest Kloos na een zelfmoordpoging worden opgenomen in een inrichting. Daarna was zijn rol uitgespeeld.
In dit gevreesd gemis is het ontroerende en schokkende relaas van Kloos’ zinderende liefde én van zijn opwindende rol als vernieuwer van de Nederlandse literatuur. (uitgever)

Over dit boek…

In 2010 verscheen de voorstudie ‘Onder de blauwe oneindigheid’ – de vriendschap tussen Willem Kloos en Jacques Perk. Dit boek is nu te koop voor slechts € 5,00. [bestel]

Nieuwe uitgebreide versie verschenen van ‘De wereld van Willem de Mérode’

Hans Werkman
Bitterzoete overvloed
De wereld van Willem de Mérode

Uitgeverij Aspekt, maart 2011

paperback, 422 pagina’s, 23,5 x 15,5 cm
ISBN 9789461530394, verkoopprijs € 24,95

te koop bij bol.com

Willem de Mérode (1887-1939) schreef in de spanning van jongensliefde en een mystieke beleving van het christelijk geloof. Deze biografie beschrijft de ‘bitterzoete overvloed’ van zijn onmogelijke liefde.
Dit boek is een grondige revisie van de al jaren uitverkochte biografie De wereld van Willem de Mérode (1983), die bekroond werd met de Henriëtte de Beaufort-prijs. Er bleef vraag naar, vooral toen de gedichten van De Mérode weer beschikbaar waren.
In dit nieuwe boek zijn veel gegevens verwerkt die na 1983 ontdekt zijn. Er staan nieuwe hoofdstukken in over de contacten met P.J. Meertens, over De Mérodes visie op pedoseksualiteit, over de invloed van August von Platen, over het verborgen drama rond De Mérodes ridderorde. De gebeurtenissen voor en na zijn arrestatie in 1924 zijn overzichtelijk gemaakt.

Juryrapport Henriëtte de Beaufort-prijs:
‘Hans Werkman begrijpt zijn onderwerp vanuit een kennelijke geestesverwantschap, maar is tegelijk in staat het met volstrekte eerlijkheid te benaderen.’

Over Willem de Mérode bij Wikipedia en bij Schrijversinfo

Recensie

Biografie Karel Van de Woestijne

Peter Theunynck
Biografie Karel Van de Woestijne

Uitgeverij Meulenhoff | Manteau, Antwerpen, september 2010

gebonden, 540 pagina’s, 24 x 15 cm
ISBN 9789085420552, verkoopprijs € 34,95

te koop bij bol.com

Karel Van de Woestijne (1878-1929) is een fascinerende persoonlijkheid. Amper achttien jaar oud steekt hij met kop en schouders boven de Vlaamse dichters van zijn tijd uit en verbluft hij oudere vrienden met zijn belezenheid en zijn talent. Uit zijn pen vloeien meesterlijke verzen die moeiteloos kunnen concurreren met Maeterlinck, Verlaine en Verhaeren. Achter de façade van deze getalenteerde dichter schuilt een man met een dubbelzinnig karakter.

Van de Woestijne wordt opgevoed in het Frans, maar beslist in het Nederlands te schrijven. Hij dweept in zijn jeugd met het anarchisme, maar omarmt later het christendom en wordt een haast mystiek dichter. Hij verkettert in zijn poëzie de vrouw, maar blijft zijn echtgenote levenslang trouw. In zijn verzen spreekt hij als een vermoeide, getormenteerde ziel, maar in de praktijk blijkt de dichter over een enorme werkkracht en veel zin voor humor te beschikken.

Meer dan twintig jaar lang verslaat Van de Woestijne op onnavolgbare wijze het politieke en culturele leven in Brussel als correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Daarnaast bouwt hij moeizaam een ambtenarencarrière uit. Later wordt hij kabinetssecretaris van minister Jules Destreé en, zonder enig diploma, professor aan de universiteit van Gent.

Over zijn huwelijk kan een heel boek geschreven worden, noteerde Streuvels ooit. Ook zijn relatie met uitgevers en vrienden, met zijn Duitse censor en met de politieke wereld roept vragen op. Na jaren van geduldig onderzoek licht Peter Theunynck een tip van de sluier op en doorprikt hij de zorgvuldig opgebouwde mythe rond de persoon van Karel Van de Woestijne.
(tekst uitgever)

 

Peter Theunynck (1960) is zelfstandig tekstschrijver en vader van 3 dochters; publiceerde de dichtbundels Berichten van de Panamerican Airlines & C° (1997), De bomen zijn paars en de hemel (1999) en Traangasmaatschappij (2006)

Karel Van de Woestijne bij Wikipedia

Cobra.be – Peter Theunynck vertelt over Karel Vande Woestijne
(radio, do 07/10/2010 – 13:21)

Over dit boek werd ook geschreven door…

Wiel Kusters schrijft biografie over Pierre Kemp

Wiel Kusters
Pierre Kemp
Een leven

Uitgeverij Vantilt, mei 2010

Gebonden, geillustreerd, deels in kleur, 800 pagina’s, 22 x 14 cm
ISBN 9789460040443, verkoopprijs € 39,95

te koop bij bol.com

Een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw is de dichter Pierre Kemp (1886-1967). Vanuit zijn Maastrichtse ‘dichterkluisje’, ver van het door hem verafschuwde artistieke leven, bereikte hij met zijn even vitale als melancholische poëzie de harten van zeer veel schrijvende en lezende Nederlanders. In 1956 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend, in 1958 volgde de P.C. Hooftprijs.

Wie was Pierre Kemp? Hoe werd deze ‘Man in het Zwart’, die werkte op het loonbureau van een Zuid-Limburgse steenkolenmijn, een van ’s lands kleurrijkste dichters? Wiel Kusters schreef een biografie van Pierre Kemp, rijk aan interpretaties van levensfeiten, poëzie en de samenhang daartussen. Hij brengt veel nieuwe gegevens boven water, onder andere over Kemps Muzen. En over het dichterlijke spel dat Kemp zijn leven lang wilde spelen, naast en in het dagelijks bestaan, omdat één leven niet genoeg kon zijn.

Wiel Kusters (1947) is een Nederlands dichter en hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Maastricht.

– Pierre Kemp bij de DBNL en bij Wikipedia

– Lees een fragment uit het boek bij Athenaeum Nacht

– Het boek werd gepresenteerd op 30 mei 2010 in het Centre Céramique te Maastricht. Die middag werd ook een tentoonstelling geopend in het Bonnefantenmuseum, ‘Pierre Kemp, Nobel oud kind’.
Deze tentoonstelling is te zien tot 29 augustus 2010.

Recensies

Huub Beurskens, de Reactor, 15 juni 2010

Arjan Peters, Volkskrant, 17 juni 2010

Arjen Fortuin, NRC, 2 juli 2010

Chrétien Breukers, De Contrabas, 8 aug (dl 1) en 5 sep 2010 (dl 2)

Reformatorisch Dagblad, Tjerk de Reus, 8 nov 2010

De bibliotheek van Lucebert

Kuitert-Lucebert-2009
Lisa Kuitert
De lezende Lucebert
Bibliotheek van een dichter

De lezende Lucebert gaat over de boekenkast van Lucebert. Wat had de dichter/kunstenaar op de plank staan? Wat las hij? Wat dééd hij met zijn boeken?
In dit boek wordt aan de hand van de complete inventarisatie van Luceberts bibliotheek een antwoord gezocht op deze intrigerende vragen. De dichter had ruim 6500 boeken in huis, van woordenboeken tot poëzie, van studies over hekserij tot detectives, en dichtwerk van Catullus. Al deze boeken zijn beschreven en in een database gezet. Met de bijgeleverde cd-rom is het mogelijk om door Luceberts bibliotheek te bladeren.

Lisa Kuitert plaatst het onderzoek in haar inleidend essay over schrijversbibliotheken in een traditie. Verder bijdragen van Henk Abma, Gillis J. Dorleijn, Piet Gerbrandy, Suzanna Héman, Marc van Oostendorp, Thomas Vaessens en Diana A. Wind over de onderwerpen die Lucebert het meest aan het hart gingen: taal, poëzie, religie, fotografie, kunst, jazz en de klassieken.
(tekst uitgever)

Uitgeverij Vantilt, mei 2009 / paperback – 320 pag. – afm. 24 x 17 cm / ISBN 9789077503942 / Verkoopprijs 32,50 Euro

Het is in 2009 vijftien jaar geleden dat de dichter/kunstenaar Lucebert overleed (10 mei 1994). Na zijn dood is zijn atelier in Bergen intact gebleven.
De bibliotheek met ruim 6500 boeken, is in een langlopend project door studenten en vrijwilligers onder leiding van Lisa Kuitert (hoogleraar Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam) in kaart gebracht en vervolgens door kenners van Luceberts werk van context voorzien.