De winst van de lezer – Inleiding tot het boekenvak in Vlaanderen

Pierre Delsaerdt (red.)
De winst van de lezer
Inleiding tot het boekenvak in Vlaanderen

Acco Uitgeverij, oktober 2011

paperback, 200 pagina’s, 23 x 15 cm
ISBN 9789033485954, verkoopprijs € 29,50

te koop bij bol.com | cosmox

Sinds enkele jaren organiseert Boek.be ism. de Universiteit Antwerpen de lessenreeks ‘Actuele vraagstukken van uitgeverij en boekhandel’. De dertien deskundige lesgevers hebben de inhoud van hun les uitgeschreven in een boek dat de waardeketen van het boek doorloopt. Samen vormen hun verhalen een algemene introductie tot het boekenvak in Vlaanderen. Dit boek is het eerste in Vlaanderen dat deze informatie zo uitgebreid bundelt.

Voor wie in de boekensector aan de slag is of een professionele carrière wil uitbouwen in het boekenvak, is dit boek een must. Voor geïnteresseerden in het boekenvak een professioneel beeld van de ontwikkelingen in Vlaanderen.

Hoe vindt een boek zijn weg naar de lezer? Achter deze eenvoudige vraag schuilt een complex samenspel van actoren en factoren. Ze maken van het boekenvak een boeiende, maar ook uitdagende sector, op het raakvlak van cultuur en economie. Wat betekent het om als auteur actief te zijn, en hoe wordt die activiteit mee bepaald door het auteursrecht? Wat doen uitgevers precies, en waarin verschilt de educatieve van de algemene uitgeverij? Welke meerwaarde bieden boekhandels vandaag? Hoe kunnen ze zich blijvend positioneren als onmisbare partners om het lezende publiek te bereiken? En wat valt er te zeggen over de toekomst van het boek? Volstaat het om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen voor digitale producten, of moet deze economische en technologische benadering gepaard gaan met een bezinning over leescultuur en leesbevordering?

Dertien deskundige auteurs behandelen de verschillende schakels in de zogenaamde waardeketen van het boek. Ze staan met beide voeten in de praktijk en laten de lezer delen in hun ervaring en enthousiasme. Samen vormen hun verhalen een algemene introductie tot het boekenvak. Hoewel internationale ontwikkelingen vanzelfsprekend een rol spelen, gaat de aandacht vooral naar de situatie in Vlaanderen. (uitgever)

Uitgeverij Acco is een wetenschappelijke uitgeverij, gespecialiseerd in uitgaven voor het hoger onderwijs en de professionele markt.

Over de auteurs:

PIERRE DELSAERDT doceert boek- en bibliotheekwetenschap aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hij is voorzitter van de opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwerpen), waar hij o.m. titularis is van het vak ‘Actuele vraagstukken van uitgeverij en boekhandel’.

De verschillende hoofdstukken zijn van de hand van Geert Joris, Carlo van Baelen, Kurt Van Damme, Hanne Jespers, Johan de Koning, Tim Seynaeve, Guido De Smet, Yvonne Steinberger, Geert Schoeters, Annika Buysse, Majo de Saedeleer en Jef Maes.

Over dit boek werd geschreven door