Arnon Grunberg e.a. – Pornografie in de Nederlandse literatuur

Arnon Grunberg e.a.
Pornografie in de Nederlandse literatuur

redactie: Joost van Driel en Rick Honings

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, september 2012

paperback, 288 pagina’s, 21 x 13 cm
ISBN 9789038895307, verkoopprijs € 24,95

bestel

Pornografie lijkt (even?) mainstream geworden met de indrukwekkende verkoopcijfers van de Fifty Shades trilogie. Literaire kwaliteiten spelen nauwelijks of geen rol bij deze hot stories.

Lange tijd verkeerden pornografische en erotische teksten in de taboesfeer. Veel teksten zijn vernietigd of onbekend gebleven. Voor de literatuur- en cultuurgeschiedenis bieden zij echter een schat aan informatie.

In Pornografie in de literatuur buigen hedendaagse letterkundigen en schrijvers zich over de pornografische traditie in Nederland en Vlaanderen. Zij gaan in op de literaire functie van pornografie, maar ook op haar filosofische en sociologische achtergrond. Zo verhaalt Herman Pleij over de noodzaak van vuilschrijverij in de middeleeuwen, vertelt Marita Mathijsen over ‘De bruiloft van Jacob Stootgraag’ uit de negentiende eeuw, beschrijft Ton Anbeek de functie van erotiek bij Wolkers en Reve en onderzoekt Marja Pruis de porno-uitdaging van hedendaagse schrijvers, van Oek de Jong tot Heleen van Royen. Arnon Grunberg tenslotte gaat op zoek naar ‘de mens achter de vunzigheid’.

Pornografie in de literatuur biedt een historisch overzicht van dit subversieve genre uit de Nederlandse literatuur.

Congres – Op woensdag 9 november 2011 vond aan de Universiteit Leiden het congres ‘Pornografie in de Nederlandse literatuur’ plaats. Bekende sprekers, onder wie Herman Pleij, Marita Mathijsen, Jaap Goedegebuure, Willem Otterspeer, Marja Pruis en Arnon Grunberg, lieten die dag hun licht schijnen over dit lange tijd onderbelichte verschijnsel uit de literatuurgeschiedenis (zie bericht bij BD).

In het nu verschenen boek zijn de teksten van de gehouden lezingen opgenomen plus diverse nieuwe bijdragen.

over dit boek…

‘Brieven aan Esther’ – Vroege brieven van Grunberg in facsimile- en handelseditie

Arnon Grunberg, Ingrid Commandeur (red.)
Brieven aan Esther

Alauda Publications, mei 2011

Facsimile-editie
genaaid gebonden, 80 pagina’s, 22,3 x 30,7 cm, in doos
Ontwerp: Esther Krop
ISBN 9789081531467, verkoopprijs € 200,-

Eenmalige facsimile uitgave, scans van de originele brieven en enveloppen. 200 door Arnon Grunberg gesigneerde en genummerde exemplaren.
Te bestellen op website Brieven aan Esther

Handelseditie
paperback, 84 pagina’s, 20 x 14 cm
ISBN 9789081531450, verkoopprijs € 13,50

Los bijgevoegd: heruitgave van het gedicht: ‘De dood zal mijn moeder zijn’ van Arnon Grunberg.
Dit feuille volante werd in 1992 gepubliceerd door Kasimir Uitgeverij in oplage van 50 exemplaren.

te koop bij o.a.: bol.com | Cosmox |

Arnon Grunberg (1971) schreef romans, toneelstukken, gedichten en talloze tijdschrift- en krantenartikelen, maar is ook een verwoed brievenschrijver. In de aanloop naar zijn eerste roman Blauwe maandagen (1994) correspondeerde hij een jaar met de ‘studente’ Esther. De negentien brieven die Arnon Grunberg tussen juli 1992 en september 1993 schreef zijn nu voor het eerst bij elkaar gebracht. ‘Brieven aan Esther’ is behalve een authentiek egodocument van een ontluikend schrijver, een universeel verhaal over de zoektocht naar de essentie van het schrijver-, annex kunstenaarschap. Te lezen is hoe de jonge Grunberg zichzelf als schrijver aan het uitvinden is, met zowel de humor als schurende ironie, die in al zijn latere werk terug te vinden is.

In Grunbergs brieven wordt Esther geportretteerd als een kunstenaar die haar onvoorwaardelijke geloof in de kunst uitspreekt. Maar volgens Grunberg is het geen schoonheid die de mensheid drijft, maar pijn en destructie: De jonge Grunberg bewondert Esthers streven naar zuiverheid, maar probeert deze tegelijkertijd te ontmaskeren als leugen. Hij kan zijn respect alleen nog betuigen door steeds harder en meedogenlozer te worden in zijn kritiek, hetgeen onvermijdelijk uitmondt in een definitieve breuk tussen beiden.

Het boek komt tot stand in een uitzonderlijke samenwerking tussen Arnon Grunberg en uitgeverij Alauda Publications en is ontworpen en uitgegeven door diegene aan wie de brieven zelf gericht zijn: grafisch vormgever Esther Krop.

Brieven aan Esther is behalve als speciale facsimile-editie, waarin het originele materiaal van de brieven van Grunberg integraal is opgenomen, ook verkrijgbaar als reguliere editie en als e-book. De redactie werd verzorgd door kunstcriticus Ingrid Commandeur.


Voorbeeldpagina’s uit de facsimile-editie.

Recensies

Onderscheiding – Brieven aan Esther behoorde bij de ‘Best Verzorgde Boeken van 2011‘.

‘De Grote Drie’ – portretten van fotograaf Friso Keuris

Friso Keuris, Arnon Grunberg
De Grote Drie
Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, Gerard Reve

Uitgeverij d’Jonge Hond, Zwolle, maart 2011

gebonden, 32 pagina’s, 32 x 25 cm
ISBN 9789089102607, verkoopprijs van € 22,50 voor € 10,95

bestel bij bol.com

Met het overlijden van Harry Mulisch is de discussie over De Grote Drie niet ten einde. W.F. Hermans, Harry Mulisch en Gerard Reve bestormden na de Tweede Wereldoorlog het literaire firmament op een nooit geëvenaarde wijze. Begin jaren zeventig noemde criticus Kees Fens hen ‘De Grote Drie’. Fotograaf Friso Keuris heeft hen alledrie voor zijn lens gehad. Zijn portretten van De Grote Drie zijn veelzeggende iconen die erom vragen te worden geduid in het licht van hun gezamenlijke geschiedenis. Drie collega-schrijvers en bewonderaars wordt daarom gevraagd te reageren op een portret en te beargumenteren waarom de schrijver in kwestie de grootste is van de drie. Uiteraard zijn ook deze schrijvers met een portret vertegenwoordigd.

Van Arnon Grunberg is een essay over ‘De Grote Drie’ opgenomen.

Friso Keuris zelf vertelt over het portretteren van schrijvers. Wat kenmerkt een schrijversportret? In hoeverre wijkt dit af van portretten van coryfeeën uit andere beroepsgroepen?

Friso Keuris (1963) begon na zijn opleiding aan de Haagse Koninklijke Academie als portretfotograaf. Hij is gespecialiseerd in portretten van schrijvers, musici, acteurs en artiesten in binnen- en buitenland. Bij d’jonge Hond verscheen eerder van hem Dutchbat, met portretten van Srebrenica-veteranen.

Blauwe Maandagen nummer twee is verschenen – het boektijdschrift over Arnon Grunberg

Eddy Esman (e.a.)
Blauwe Maandagen
boektijdschrift over Arnon Grunberg / deel 2

Uitgeverij Ekstreem, nov 2010

paperback, 88 pagina’s, 23 x 17 cm
ISBN 9789070271053, verkoopprijs € 25,00

te koop bij bol.com


Het boektijdschrift over leven en werk van Arnon Grunberg
Met in dit nummer onder andere:

Alles over Tirza, de film. Een interview met regisseur Rudolf van den Berg, een opmerkelijke rol van Johanna ter Steege én Grunberg zelf over de film. Exclusief: beelden uit het storyboard.

Cisca Dresselhuys interviewde Arnon over vier belangrijke vrouwen in zijn leven.

Het tweede deel van het fotodagboek van Hannelore Grünberg over alle gebeurtenissen, ongemakken en ontwikkelingen rond haar zoon Arnon Yasha Yves. In dit tweede deel een selectie uit haar verhaal over de periode juli 1974 – januari 1979, waarin zij zich onder meer gesteld ziet voor de vraag: Waar komen de zaadjes vandaan?

Extra! ‘Arnon Grunberg’ op cd.

Ook dit nummer verschijnt in een oplage van 500 exemplaren.

Van nummer 1 zijn er nog een aantal te koop.

Blauwe Maandagen, vol.1, een boektijdschrift over Arnon Grunberg


Eddy Esman (e.a.)
Blauwe Maandagen, boektijdschrift over Arnon Grunberg / deel 1

Uitgeverij Ekstreem, juni 2010

paperback, 84 pagina’s, 23 x 17 cm
ISBN 9789070271046, verkoopprijs € 25,00

te koop bij bol.com

Blauwe maandagen, zo heet het nieuwe tijdschrift in boekvorm, geheel gewijd aan leven en werk van schrijver Arnon Grunberg. Het verschijnt bij uitgeverij Ekstreem en komt vier keer per jaar uit.

Het is een initiatief van Eddy Esman (Ekstreem), Wim van Anrooij (Universiteit Leiden) en Johannes van der Sluis (assistent van Arnon) en – op afstand – Jos Wuijts (zijn bibliograaf).

In het eerste nummer onder meer het begin van een foto/tekst-biografie van Arnon van de hand van mevrouw Grünberg, een interview met Rainer Kersten (vertaler) en een verhaal van Aad Meinderts over de door Toos Janssen ontworpen sarcofaag voor Arnon Grunberg, die als bouwplaat is bijgevoegd.

Het eerste nummer verschijnt in een oplage van 500 exemplaren.

Recensies

Nick ter Wal, Tzum, 18 juli 2010