400 Jaar Universiteitsbibliotheek Groningen – ‘Van knekelhuis tot kloppend hart’

Alex C. Klugkist, Sybren Sybrandy Van knekelhuis tot kloppend hart Geschiedenis van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen – 1615 tot heden Barkhuis & Universiteitsbibliotheek Groningen, december 2012 – rijk geïllustreerde geschiedenis van de RUG-bibliotheek, met een apart deel gewijd aan de Bijzondere Collecties Lees meer…bestel […] Continue Reading…