Fondslijst uitgeverij A. Manteau 1956-1970

Klik voor grotere afbeelding
• Kevin Absillis
Een kleine uitgeverij van stand
Fondslijst Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1956-1970

De geschiedenis van de n.v. A. Manteau is behoorlijk ingewikkeld en bovendien niet weinig omstreden. Tot op de dag van vandaag circuleren er in interviews, polemieken, brieven en andere documenten verhalen en geruchten over Vlaanderens meest vooraanstaande literaire uitgeverij.

‘Een kleine uitgeverij van stand’ bevat naast een bibliografie van de tussen 1956 en 1970 bij Manteau verschenen werken, een uitvoerige inleiding over de geschiedenis van het Vlaamse uitgevershuis. Daarin staat de vraag centraal waarom Angèle Manteau eind 1970 de zaak, die ze in 1938 had opgericht, verliet en voor de Nederlandse uitgeverij Elsevier ging werken. Bijzondere aandacht gaat voorts naar de opkomst van de pocket- en paperbackindustrie in de jaren vijftig en de schaalvergroting en concernvorming die het boekbedrijf in de jaren zestig ingrijpend veranderde.

L.P. Boon-documentatiecentrum / uitgeverij Demian, Antwerpen, 2005 / gebonden – 223 pag. – afm. 24 x 18 cm /  ISBN 9789080454880  / Verkoopprijs 29,90 Euro / Oplage 250 handmatig genummerde exemplaren

‘Een kleine uitgeverij van stand’ steunt op documenten uit openbare en privé-archieven, en verscheidene interviews met bekende en minder bekende kroongetuigen.

Deze uitgave is het vervolg op het door Ernst Bruinsma en Jan Stuyck samengestelde ‘Literaire kwaliteit was de enige norm. Fondslijst Uitgeverij A. Manteau / Les Editions Lumière 1938-1955’ (Antwerpen: L.P. Boon-documentatiecentrum, 2000).

Van Kevin Absillis verschijnt eind 2009:
‘Vechten tegen de bierkaai; over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)’.