Leo de Bruin, typograaf

E. Lentjens en Henk Hoek
Leo de Bruin, typograaf
Een hommage

Uitgeverij Huis Clos, december 2010

softcover (ingenaaid), 128 pagina’s, 22 x 17 cm
ISBN 9789079020096, verkoopprijs € 19,50


Sun
Leo de Bruin (1949-2008) bepaalde jarenlang de typografie van de uitgaven van de Nijmeegse uitgeverij Sun. Door hem vormgegeven boeken werden verschillende malen bekroond bij de Best Verzorgde Boeken.

Hommage
Voor geïnteresseerden in het werk van De Bruin verscheen bij Uitgeverij Huis Clos het goed gedocumenteerde boek ‘Leo de Bruin, 1949-2008. Hommage aan een typograaf’. Sun-auteurs Eric de Kuyper en Ad de Visser, van wie het werk door Leo de Bruin werd vormgegeven, vertellen over hun samenwerking met hem en Henk Hoeks, destijds redacteur van Sun, schetst een beeld van de ontwikkeling van De Bruins typografie. Karel Martens, die De Bruin voorging als vormgever bij de Sun, bespreekt zijn persoon en werk. Ontwerpcriticus Ewan Lentjes plaatst het werk van De Bruin in het bredere kader van de gewijzigde taak van de typografie. Een oeuvrelijst besluit de uitgave. (EP)
(Bron: www.gw.nl)

>> Leo de Bruin, typograaf is de 36e uitgave van Uitgeverij Huis Clos. Het verschijnt in een oplage van 750 exemplaren en is te bestellen bij de uitgeverij.

>> Radio: VPRO De Avonden – woensdag 16 februari 2011, radio 6. In het tweede uur (22-23 u) Anton de Goede spreekt met grafisch ontwerper Piet Gerards en uitgever Henk Hoeks, mede-oprichter van uitgeverij SUN, naar aanleiding van de monografie ‘Leo de Bruin, typograaf’.

‘Achter de muziek aan’ – Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Maarten Beirens, Ellen Kempers, Heidi Moyson, e.a.
Achter de muziek aan
Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Uitgeverij Acco, Leuven, december 2010

paperback, 432 pagina’s, 25 x 17 cm
ISBN 9789033482472, verkoopprijs € 35,00

te koop bij bol.com

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, …

Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor dit waardevolle erfgoed? Waarom bewaren we al dat erfgoed en hoe pakken we dat het best aan? En hoe kunnen we dit erfgoed ‘teruggeven’ aan en beter toegankelijk maken voor de samenleving zodat een groter maatschappelijk draagvlak ontstaat voor het in stand houden van dat erfgoed?

Achter de muziek aan probeert een antwoord te geven op al deze vragen. Deze artikelenbundel geeft een overzicht van de verschillende actuele visies op en definities van muzikaal erfgoed. Tegelijk worden overeenkomsten en verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de zorg voor dat erfgoed besproken. Bovendien bundelt dit boek in een toegankelijke taal de basisprincipes uit de disciplines die het fundament vormen voor een duurzame omgang met muzikaal erfgoed: archivistiek, museologie, bibliotheekwetenschappen en musicologie.

Achter de muziek aan behandelt niet alleen de actuele context waarbinnen de ontsluiting, de zorg voor en omgang met muzikaal erfgoed plaatsvinden, maar werpt tevens een blik op de toekomst. Dit boek richt zich dan ook tot iedereen die in contact komt met muzikaal erfgoed en de zorg ervoor ter harte neemt.

Dit boek kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut.

(tekst uitgever)

Een gedeelte van de inhoudsopgave:

– Het ABC van documentair muzikaal erfgoed: muziek in archieven,
bibliotheken en andere collecties, Jan Roegiers, 89
– Van neum tot tijdnotatie: de ontwikkeling van het notenschrift, Emile Wennekes 99
– Muziekbronnen uit middeleeuwen en renaissance, Eric Jas 109
– Muziekmanuscripten na 1700: unieke bronnen van informatie, Frits Zwart 122
– Technieken voor het drukken van muziek door de eeuwen heen, Ellen Kempers 128

– Bewaarplaatsen van muzikaal erfgoed in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Klaas Jaap van der Meijden en Heidi Moyson 191
– Bewaarplaatsen van muzikaal erfgoed in Nederland, Ellen Kempers 221
– Muziek in het museum: over de muziekcollectie van het Gemeentemuseum Den Haag, Michael Latcham 238
Kijk hier voor de complete inhoudsopgave.

Het boek werd gepresenteerd op de 2e Dag voor het Muzikaal Erfgoed, op 9 december 2010 (zie verslag).

Op de website van Resonant vindt u enkele voorbeelden van topstukken uit het papieren muzikale erfgoed.

Ook op de website van het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is een webexpositie te vinden.

De beste essays en kritieken van Michaël Zeeman – ‘Aan mijn voormalig vaderland’

Michaël Zeeman
Aan mijn voormalig vaderland
de beste essays en kritieken
Samengesteld door Maarten Asscher, Maarten Doorman en Willem Otterspeer

Uitgeverij De Bezige Bij, september 2010

hardcover, 720 pagina’s, 23,5 x 16,5 cm
ISBN 9789023454250, verkoopprijs € 29,90

bestel

Michaël Zeeman (1958-2009) was de grootste en productiefste Nederlandse essayist en cultuurcriticus van zijn generatie. Daarnaast was hij journalist, tv-maker, dichter en schrijver. Zeeman schreef over beeldende kunst, theater, muziek, politiek en vooral over literatuur. Van Philip Roth en Jens Christian Grøndahl tot en met Giorgio Bassani en Claudio Magris. Hij propageerde het werk van Nobelprijswinnaars als Wislawa Szymborska, V.S. Naipaul en Orhan Pamuk. Maar ook contemporaine Nederlandse schrijvers als Marcel Möring merkte hij al in een vroeg stadium van hun schrijverschap op. Hij was een hartstochtelijk lezer en een gedreven, oorspronkelijke en geestige schrijver. Zijn geschriften worden gekenmerkt door eruditie, helderheid en vaak bijtende kritiek, door aanstekelijke humor en scherpzinnigheid en door een passie voor schoonheid en echtheid. Juist in hun onderlinge samenhang tonen deze stukken de kracht van Zeeman als schrijver en de veelzijdigheid van zijn schrijverschap. Maarten Asscher, Maarten Doorman en Willem Otterspeer maakten na zijn dood een selectie uit zijn cultuurkritische stukken.
(uitgever)

Michaël Zeeman bij Wikipedia

Een aantal recensies:

‘Hubert Lampo, een portret’ – o.a. over Lampo als vrijmetselaar

J. Lampo, R. Molin
Hubert Lampo, een portret

FAMA Maconnieke Uitgeverij, september 2010

gebonden, illustraties, 160 pagina’s, 24 x 17 cm
ISBN 9789072032263, verkoopprijs € 22,50

bestel bij bol.com

In de monografie ‘Hubert Lampo, een portret’ komen aan de orde: zijn leven, zijn oeuvre in nationaal en internationaal perspectief, de literaire context waarbinnen hij opereerde, de aard van zijn magisch-realisme en zijn lidmaatschap van de Belgische vrijmetselarij. Het rijk geïllustreerde boek bevat bijdragen van Heiko ter Horst, voorzitter van het Hubert Lampo Genootschap, Jan Lampo, de zoon van de schrijver, Rob Molin, Lampo-kenner en prof. Anton van de Sande, voormalig hoogleraar vrijmetselarij.
Met name de nooit eerder verschenen manuscripten en typoscripten van diverse pagina’s uit zijn romans zullen dit boek een ‘must have’ maken voor alle Lampo-liefhebbers.

Het doel van dit retrospectief is bij te dragen aan de kennis van (en de discussie over) het werk van Hubert Lampo. Het 160-pagina’s tellende overzichtsboek is een gemeenschappelijk initiatief van het Hubert Lampo Genootschap en maçonnieke uitgeverij FAMA.

De in 1920 geboren schrijver zou in 2010 90 jaar zijn geworden. De verschijning van dit boek valt samen met de opening van de expositie ‘50 Jaar Joachim Stiller’ in de Bredase bibliotheek.
De aan Hubert Lampo gewijde expositie ‘50 jaar Joachim Stiller’ toont foto’s van zijn leven, documenten, manuscripten, typoscripten, films en een Lampo-schrijvershoekje. De tentoonstelling was van 3 tot 25 september 2010 te zien in de Bredase bibliotheek, Molenstraat 6.

  • de avonden, vpro, 17 sept. 2010 > Maarten Westerveen spreekt met Heiko ter Horst, voorzitter van het Hubert Lampo Genootschap, en Rob Bremer, de directeur van de Maconieke Uitgeverij, naar aanleiding van de monografie ‘Hubert Lampo, een portret’ (radio).

‘Mijn getijdenboek’ van Harry Mulisch weer verkrijgbaar

Harry Mulisch
Mijn getijdenboek

Uitgeverij De Bezige Bij, dec 2010

paperback, 120 pagina’s, 28 x 21,5 cm
ISBN 9789023467144, verkoopprijs € 24,90

te koop bij bol.com

In de reeks heruitgaven die bij De Bezige Bij verschijnen, na het overlijden van Harry Mulisch op 30 oktober 2010, kwam in december ‘Mijn getijdenboek’ uit.

In ‘Mijn getijdenboek’, voor het eerst verschenen in 1975, schetst de schrijver in woord en beeld zijn leven (en dat van zijn voorouders) tot het moment dat hij in 1952 debuteerde. Aan de hand van meer dan 120 documenten en foto’s, die de eeuw tussen 1850 en 1950 bestrijken, vertelt hij over zijn jeugd, de oorlog, zijn opleiding en zijn eerste ervaringen met meisjes. Een fascinerend boek, waarin tal van onbekende facetten van Mulisch aan het licht komen.

Na de eerste uitgave in 1975 (afb. links) is er in 1985 een tweede druk verschenen op een kleiner formaat (21 x 15,8) en in 2002 verscheen de combinatie ‘Mijn getijdenboek : 1927-1951 / Zijn getijdenboek : 1952-2002’ waarbij Onno Blom de samensteller was van het tweede gedeelte, over de periode 1952-2002. Deze uitgave uitgave verscheen t.g.v. de 75e verjaardag van Mulisch.

Meer Harry Mulisch bij bol.com

Zeeuwse kaarten voor de VOC

Ruud Paesie
Zeeuwse kaarten voor de VOC
Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, okt 2010

paperback, 104 pagina’s, 28 x 22 cm
ISBN 9789057306785, verkoopprijs € 19,95 nu € 8,95

te koop bij bol.com

In de 17de en 18de eeuw had de VOC kaartenmakers in dienst om haar zeelieden van nautische kaarten te voorzien. Over de beroemde Amsterdamse kaartenmakers Blaeu/de Graaf is zoveel geschreven, dat haast de indruk zou ontstaan dat VOC-kaarten uitsluitend in Amsterdam werden vervaardigd. Ook de Zeeuwse kamer had eigen cartografen in dienst, maar daarover is tot nog toe vrijwel niets gepubliceerd. Maritiem historicus Ruud Paesie verrichtte geruime tijd onderzoek naar de kaartenmakers van de Kamer Zeeland.
Rond 1670 verzochten Zeeuwse VOC-bestuurders landmeter Arent Roggeveen om geheime zeekaarten voor hen te gaan tekenen. Hij was een begaafd en veelzijdig man: cartograaf, wiskundige én astronoom. Hij onderrichtte zeevaartkunde en was VOC-examinator van stuurlieden. Bekendheid kreeg hij vooral door zijn expeditieplannen naar het ‘Onbekende Zuidland’, het huidige Australië. Het was uiteindelijk zijn jongste zoon Jacob Roggeveen die deze plannen ten uitvoer bracht en tijdens die expeditie Paaseiland ontdekte.

Na het overlijden van Arent Roggeveen nam oudste zoon Johan zijn vaders cartografische werkzaamheden over. Johan werkte ruim 40 jaar als kaartenmaker en werd op zijn beurt opgevolgd door Abraham Anias, van wie Paesie aantoont dat hij Johan Roggeveens stiefzoon was. Net als bij de Amsterdamse familie Blaeu was er dus ook in Zeeland sprake van een familiebedrijf.

(tekst uitgever)

website Maritiem historicus dr. Ruud Paesie (1956)

video Omroep Zeeland, 6 okt 2010

– In het Zeeuws Maritiem muZEEum in Vlissingen is van 9 oktober 2010 t/m 6 februari 2011 een tentoonstelling over dit onderwerp te zien.

Autobiografie van Marten Toonder

Marten Toonder
Marten Toonder – autobiografie

Uitgeverij De Bezige Bij, mei 2010

gebonden, illustr., 1174 pagina’s, 22 x 15 cm
ISBN 9789023456247, verkoopprijs € 39,90

te koop bij bol.com

Het was een voorrecht om het meegemaakt te hebben. Zo besluit tekenaar en schrijver Marten Toonder het deel Tera, de epiloog bij zijn autobiografie. Het is een uitspraak die als motto zou kunnen gelden voor het hele boek. Hoe enerverend of bedreigend de gebeurtenissen uit zijn leven soms ook waren, Toonder behield een frisse, gretige blik, die zijn schriftuur een aangenaam losse en relativerende toon geeft.
Een jeugd in Rotterdam en Scheveningen, het ontspruitende tekentalent, de moeilijke jaren tijdens de Duitse bezetting, de geboorte van Ollie B. Bommel, het succes van zijn Toonder Studio’s, de emigratie naar Ierland en de liefde voor twee vrouwen – in deze autobiografie kijkt Marten Toonder met een mengsel van verbazing en mildheid terug op de episodes uit zijn bewogen leven. Met veel zelfinzicht schetst hij de dilemma’s waarvoor hij zich geplaatst zag. Het verhaal van zijn leven is een verhaal van moed, zelfoverwinning en trouw aan zichzelf, en trouw aan de liefde.
(uitgever)

Eerdere uitgaven – Marten Toonder schreef zijn autobiografie in drie delen. Nadat zijn tweede vrouw Tera de Marez Oyens overleed, voegde hij hieraan een vierde deel toe.

De autobiogratie bestond oorspronkelijk uit de volgende delen:

– Vroeger was de aarde plat (1992) deel I, over de periode 1912-1939, ISBN 9789023432586

– Het geluid van bloemen (1993) deel II, over de periode 1939-1945, ISBN 9789023433309

– Onder het kollende meer Doo (1996) deel III, over de periode 1945-1965, ISBN 9789023461876

– Tera (epiloog, 89 pag. 1998) over de periode 1998, ISDN 9789023438250

Als complete uitgave met de vier delen gebundeld in één band, verscheen de autobiografie voor het eerst in 1998. Gebonden ISBN 9789023462019 € 56,72 en paperback ISBN 9789023438038 € 32,50

Biografie – Uitgeverij De Bezige Bij heeft de biograaf Wim Hazeu bereid gevonden de biografie van Marten Toonder te schrijven. Het is de bedoeling dat deze biografie in 2012 verschijnt, het 100ste geboortejaar van Marten Toonder.


De officiële Marten Toonder-website

Recensie Ger Tillekens in Stripschrift 2000, nr 7

Van cactus- tot voetbalplaatjes, Zaanse bedrijven en hun plaatjesalbums

Peter Roggeveen
Van cactus- tot voetbalplaatjes
Zaanse bedrijven en hun plaatjesalbums

Stichting Uitgeverij Noord-Holland, nov 2010

softcover (?) met 65 zwart-wit foto’s en 180 kleurafbeeldingen, 252 pagina’s
ISBN – , verkoopprijs € 24,50


In de periode 1903-1944 gingen er ruim twee miljoen Verkade-albums over de toonbank. Naar schatting zijn er zo’n 300 miljoen plaatjes door bezige handen in de natuurboeken geplakt. Er is wel eens uitgerekend dat bij een gemiddelde inplaktijd van twintig seconden per plaatje de Nederlandse bevolking hieraan in totaal 40.000 werkweken van 40 uur heeft besteed, oftewel 1,6 miljoen uur.

Bij plaatjesalbums wordt direct aan Verkade gedacht. Toch is dat maar ten dele juist. Ook andere Zaanse ondernemingen timmerden flink aan de weg. De oogst mag er dan ook zijn. In totaal hebben zestien Zaanse bedrijven en fabrieken in het verleden plaatjesalbums op de markt gebracht om klanten aan zich te binden. Het gaat in totaal om ruim negentig albums, uitgegeven in de periode vanaf begin 1900 tot op heden. Daarbij zitten juweeltjes op het gebied van natuur en vaderlandse geschiedenis, maar ook over de watersnood die een deel van Noord-Holland in 1916 trof en de Olympische Spelen van 1956 en 1960.

In het boek wordt aan elke fabriek/bedrijf een hoofdstuk gewijd met de historie van de onderneming (opkomst/neergang of overname) en de uitgegeven plaatjesalbums met informatie over het onderwerp, de auteurs en illustratoren. Alles wordt rijkelijk voorzien van historisch zwart/wit fotomateriaal, de illustraties van de plaatjes en de albums.

Het boek is te koop in de museumwinkel van het Zaans Museum
of te bestellen bij de Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Tentoonstelling
In het Zaans Museum is van 5 november 2010 tot en met 13 maart 2011 een tentoonstelling over deze Zaanse plaatjesalbums (zie bericht bij Boekendingen).

‘Verzamelde gedichten’ van Rutger Kopland

Rutger Kopland
Verzamelde gedichten

Uitgeverij G.A. van Oorschot, okt 2010

gebonden, 562 pagina’s, 21 x 13,5 cm
ISBN 9789028241541, verkoopprijs € 35,00

te koop bij bol.com

Kopland weer compleet
Ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag verrasten wij Rutger Kopland en de bewonderaars van zijn werk op 4 oktober 1999 met een uitgave van zijn gedichten over de periode 1966-1999. Het zou bij een eenmalige druk gebleven zijn, ware de belangstelling niet zó groot geweest dat het boek in korte tijd tweemaal moest worden herdrukt.

Zeven jaar later bleek de vraag naar een nieuwe uitgave van Koplands verzamelde gedichten onverminderd. De uitgave van 1999 werd uitgebreid met zijn twee in de tussentijd verschenen succesvolle bundels: Over het verlangen naar een sigaret uit 2001 en Een man in de tuin uit 2004.

Nu dan, weer vier jaar later, breiden we Koplands Verzamelde gedichten opníeuw uit en wel met de twee jaar geleden verschenen, vier keer herdrukte bundel Toen ik dit zag.

(tekst uitgever)

Recensies…

Blauwe Maandagen nummer twee is verschenen – het boektijdschrift over Arnon Grunberg

Eddy Esman (e.a.)
Blauwe Maandagen
boektijdschrift over Arnon Grunberg / deel 2

Uitgeverij Ekstreem, nov 2010

paperback, 88 pagina’s, 23 x 17 cm
ISBN 9789070271053, verkoopprijs € 25,00

te koop bij bol.com


Het boektijdschrift over leven en werk van Arnon Grunberg
Met in dit nummer onder andere:

Alles over Tirza, de film. Een interview met regisseur Rudolf van den Berg, een opmerkelijke rol van Johanna ter Steege én Grunberg zelf over de film. Exclusief: beelden uit het storyboard.

Cisca Dresselhuys interviewde Arnon over vier belangrijke vrouwen in zijn leven.

Het tweede deel van het fotodagboek van Hannelore Grünberg over alle gebeurtenissen, ongemakken en ontwikkelingen rond haar zoon Arnon Yasha Yves. In dit tweede deel een selectie uit haar verhaal over de periode juli 1974 – januari 1979, waarin zij zich onder meer gesteld ziet voor de vraag: Waar komen de zaadjes vandaan?

Extra! ‘Arnon Grunberg’ op cd.

Ook dit nummer verschijnt in een oplage van 500 exemplaren.

Van nummer 1 zijn er nog een aantal te koop.