Fotoboek De wereld van Cyriel Buysse

Parys-Buysse-2010Joris van Parys
De wereld van Cyriel Buysse

Uitgeverij Atlas, december 2009

Gebonden, 180 pagina’s, 28 x 21 cm
ISBN 9789045017051, verkoopprijs € 29,95

te koop bij bol.com

Een paar maanden na de publicatie van zijn boek ‘Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse en zijn tijd’ kreeg Joris van Parys twee familiealbums in handen vol onbekende foto’s van Buysse en zijn naaste omgeving in Vlaanderen en Nederland.

Rond deze amusante en ontroerende portretten en taferelen uit ‘de kleine wereld’ van Cyriel Buysse heeft zijn biograaf een verrassende collectie beelden en documenten bijeengebracht, die de schrijver situeren in ‘de grote wereld’ zoals hij hem heeft gekend in de halve eeuw tussen 1880 en 1930.

Naast deze en vele andere unieke beelden uit een vervlogen tijd bevat ‘De wereld van Cyriel Buysse’ een aantal boeiende korte teksten: citaten uit brieven en interviews, getuigenissen van tijdgenoten die Buysse hebben gekend, fragmenten uit zijn journalistiek proza en zijn verhalen en romans die nauw aansluiten bij de beelden. Een paar jeugdherinneringen zijn hier evenals het prachtige korte verhaal ‘Het vlasliedje’ en het amusante verslag van de Antwerpse ‘Vliegweek’ van 1909 voor het eerst integraal herdrukt.

“Als dit boek bevestigt wat al geweten maar nog niet sterk genoeg gezegd werd, is het wel dat Cyriel Buysse de Anton Tsjechov van de Lage Landen was.”
Guido Lauwaert, Knack

  Meer over dit boek bij…

  Essays over het schrijverschap van W.F. Hermans

  Smulders-Alleen_blind-2009Wilbert Smulders, Frans Ruiter (red.)
  Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt
  over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans

  Uitgeverij De Bezige Bij, december 2009

  Paperback, 240 pagina’s, 20 x 12,5 cm
  ISBN 9789023441458, verkoopprijs € 18,90

  te koop bij bol.com

  De ideeën van Willem Frederik Hermans waren controversieel en zijn optreden als publieke figuur was omstreden. Toch was zijn schrijverschap vaak een ijkpunt in het maatschappelijk debat. In zijn romans bespeelt hij de lezer op een soevereine manier en in zijn polemieken laat hij zich van zijn despotische kant zien. Toch kent hij over de werkelijkheid slechts twijfel.

  Aan werk en optreden van Hermans wordt een zeggingskracht toegeschreven die tot ver buiten de literatuur reikt, maar zelf heeft hij nooit aanvaard dat hij een autoriteit was, althans niet buiten de literatuur.
  In Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt wordt ingegaan op deze wonderlijke paradox, met bijdragen van Wilbert Smulders, Frans Ruiter, Odile Heynders, Ewoud Kieft en Sarah Beeks. Een waardevolle en inspirerende aanvulling op de studie van Hermans’ grootse oeuvre.

  – Wilbert Smulders en Frans Ruiter zijn beiden werkzaam als literatuurwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Wilbert Smulders is tevens lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van het Willem Frederik Hermans Instituut. Frans Ruiter is directeur bedrijfsvoering van het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht.

  Typografische standaardwerk ‘Letterfontein’ opnieuw uitgebracht

  Letterfontein-2009-3Joep Pohlen, Geert Setola
  Letterfontein

  De Letterfontein, een typografische standaardwerk, geschreven, geredigeerd en ontworpen door Geert Setola en Joep Pohlen, verscheen voor het eerst in 1993. Het had een omvang van 332 pagina’s. De nu verschenen, geheel herziene vierde editie van de Letterfontein heeft 640 pagina’s.

  Eerdere edities ontvingen al diverse prijzen, waaronder de prestigieuze Duitse Red Dot Award en werden bekroond bij De Best Verzorgde Boeken.

  Hoofdstuk 1 behandelt onder andere: de historie van het schrift en van de typografie, de anatomie van de letter, de letterfamilie en haar onderdelen, letters en hun classificaties, een vergelijkende studie van drie schreefloze en drie schreefletters, een exposé over maatsystemen en benamingen, de digitale formaten van lettertypes, typografische regels en aanbevelingen en de keuze van een lettertype.

  Letterfontein-2009-4Hoofdstuk 2 laat Lettertypes zien in gradaties voor leestypografie met zetvoorbeelden. Deze lettertypes tonen een beeld van de grote stilistische lijnen en technische ontwikkelingen in de typografische geschiedenis.
  Bij elk van deze lettertypes worden 6 alternatieven gegeven van vergelijkbare lettertypes.

  De Appendix is met 144 pagina’s zeer uitgebreid en gedrukt op een getinte papiersoort. Naast een uitgebreide algemene index zijn er alfabetische indexen van de lettertypes, letterontwerpers en letteruitgeverijen. In de Index letteruitgeverijen zijn talloze voorbeelden te zien uit letterproeven. De Tijdlijn letteruitgeverijen geeft vanaf 1450 de meest belangrijke letteruitgeverijen weer met hun produktiefste periodes. Een uitgebreid glossarium (woordenboek) en een bibliografie sluiten de Appendix af.

  Het mooi vormgegeven boek verschijnt nu in een oplage van 1000 genummerde exemplaren.

  Uitgeverij Fontana, Roermond, nov. 2009 / gebonden in harde band met twee leeslinten – 640 pag. – afm. 24,5 x 17 cm / ISBN 9789075084061 / Verkoopprijs 49,50 Euro

   

  Letterfontein-2009-1Letterfontein-2009-2

  Op Letterfontein.nl zijn 57 dubbele pagina’s uit het boek te zien.

  Bij het maken van het boek is een verzameling Letterproeven bijeengebracht. Een aantal fraaie afbeeldingen is te zien op de website CrucialFuel.com.

  Fontana is een kleine uitgeverij, gelegen in hartje Roermond, opgericht in 1994 door de grafisch ontwerpers Joep Pohlen en Geert Setola.

  Eerdere edities van Letterfontein, geschreven, geredigeerd en ontworpen door Geert Setola en Joep Pohlen

  1994 – 1e uitgave / 383 pag. / ISBN 90-75084-01-3
  Gelijktijdig verschenen in het Frans als: La fontaine aux lettres
  1996 – 2e herziene druk / 447 pag. / ISBN 90-75084-03-X
  1997 – 3e herziene druk / 447 pag. + CD-rom / ISBN 90-75084-04-8

  In mei 2011 is door uitgeverij Taschen een Engelstalige editie uitgebracht onder de titel Letter Fountain.

  Recensies

  Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009 in Exlibriscahier 1

  Exlibriscahier-1-2009A.J. Vervoorn
  Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009

  Dit Exlibriscahier 1 verscheen als bijlage bij het kwartaalblad Exlibriswereld, winter 2009.

  Sinds 1958 verschijnt 4 keer per jaar (lente, zomer, herfst en winter) het tijdschrift Exlibriswereld. Oorspronkelijk was het een tijdschrift van de Exlibriskring der Wereldbibliotheek-Vereniging.
  Vanaf 1987 is Exlibriswereld het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek.

  Het bestuur van Exlibriswereld heeft besloten om één keer per jaar, in plaats van de prent die bij elk nummer als premie wordt bijgevoegd, een publicatie onder de naam Exlibriscahier te laten verschijnen, als bijlage bij het tijdschrift.
  Bij het winternummer 2009 van Exlibriswereld verscheen het eerste Exlibriscahier.

  Dit eerste Exlibriscahier is geschreven door A.J. Vervoorn en heeft als onderwerp ‘Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009’. Op verzoek van de redactie koos Aat Vervoorn dit onderwerp vanwege het tweehonderdjarig jubileum van de lithografische prent in ons land.

  Exlibriscahier heeft niet de pretentie een boek te zijn. Het is, de naam zegt het al, een schrift. Een geschrift met de bedoeling om informatie te verstrekken over een bepaalde techniek of een bepaald onderwerp of om een aspect uit de exlibriskunst nader te belichten. Daarbij kunt u denken aan thema’s die interessant zijn voor de exlibrisverzamelaar, of aan de inhoudelijke aspecten van een boekmerk.

  Het is de bedoeling in de komende jaren vijf cahiers laten verschijnen en daarna bekijken of deze uitgave gecontinueerd kan worden.

  Het Exlibriscahier is niet in de handel verkrijgbaar, maar belangstellenden kunnen voor € 7,00 excl. porto een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (secretaris@exlibriswereld.nl).

  Vereniging Exlibriswereld, dec. 2009 / Gebrocheerd, illustraties in kleur – 24 pag. – afm. 20 x 20 cm / Verkoopprijs 7 Euro

  – Leden van de vereniging ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift Exlibriswereld. Zij worden bovendien uitgenodigd voor de ruilbijeenkomsten en de Jaarvergadering.
  De contributie van Exlibriswereld bedraagt € 45,- per jaar voor leden in Nederland.

  – Het uitgeven van publicaties over kleingrafiek past in de traditie begonnen bij de Exlibriskring der Wereldbibliotheek-Vereniging. In 1949 ontvingen de leden van de Exlibriskring voor het eerst een boek met artikelen over grafische kunst onder de titel ‘De Wereld van het Wit en Zwart’.

  Laurens van Krevelen – Laurens Janszoon Costerprijs 2009

  Maas-LaurensVanKrevelen-2009Nop Maas (red.)
  Laurens van Krevelen
  Laurens Janszoon Costerprijs 2009

  Dit boekje werd door de Stichting Laurens Janszoon Coster op 4 december 2009 uitgegeven ter gelegenheid van de uitreiking van de veertiende Laurens Janszoon Costerprijs aan Laurens van Krevelen.

  Laurens van Krevelen was van 1972 tot 2001 hoofdredacteur en directeur van uitgeverij Meulenhoff te Amsterdam. In de afgelopen veertig jaar vervulde hij talrijke functies in brancheorganisaties en in literaire en culturele verenigingen. Ook maakte hij zich verdienstelijk als vertaler en essayist, onder andere op het gebied van het surrealisme.

  In het boekje zijn de teksten opgenomen die bij deze gelegenheid uitgesproken werden: het juryrapport, de feestrede van Adriaan van Dis en de toespraak waarmee de burgemeester van Haarlem de prijs overhandigde. Daarnaast bevat het boekje een tweetal bijdragen over de activiteiten van de laureaat als uitgever en als promotor van het surrealisme en enkele ‘albumbladen’ van literaire vrienden. Laurens van Krevelen droeg aan dit boekje een aforistisch betoog bij over boekcultuur.

  Stichting Laurens Janszoon Coster, Haarlem, dec. 2009 / ingenaaid – 60 pag.- afm. 21 x 12 cm / ISBN 9789078231042

  – Het boekje is niet in de handel verkrijgbaar, maar voor tien euro, inclusief verzendkosten, te bestellen via de website.

  – De Laurens Janszoon Costerprijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Stichting Laurens Janszoon Coster. De vorige winnaars van de prijs waren filmmaker Hans Keller (2005) en letterontwerper Bram de Does (2007). Eerder werden onder anderen uitgever Geert van Oorschot, boekhandelaar Jan de Slegte en criticus Kees Fens bekroond.

  Bibliografie van het werk van Annie M.G. Schmidt

  Raadgeep-Bibliografie_Schmidt-2009M. Raadgeep
  Ik krijg zo’n drang van binnen
  bibliografie van het werk van Annie M.G. Schmidt

  Querido, maart 2009

  gebonden, 313 pagina’s, 33 x 24 cm
  ISBN 9789045107530, verkoopprijs € 49,95

  te koop bij bol.com

  In ‘Ik krijg zo’n drang van binnen’ wordt het gehele oeuvre van Annie.M.G. Schmidt beschreven voor zover dat is verschenen in gedrukte vorm.

  Naast de reguliere uitgaven van haar werk, zijn ook alle bibliofiele uitgaven, luisterboeken, bladmuziek en vertalingen opgenomen. Maar ook de boeken die óver Schmidt en haar werk verschenen en bijvoorbeeld de door haar bewerkte Gouden Boekjes komen aan bod.

  Een archief bijhouden van haar werk deed Schmidt niet. Van wat ze schreef behield ze zelden of nooit een kopie of doorslag. Een speurtocht van jaren en jaren ging dan ook aan deze bibliografie vooraf. Een deel van de opgenomen informatie lag voor de hand, maar een misschien nog groter deel was voor het verschijnen van deze publicatie bij een groot publiek onbekend. Veel van Schmidts vertalingen bijvoorbeeld en ook haar bijdragen aan Het Rotterdams Parool.

  De meer dan duizend omslagen van de beschreven titels zijn in kleur afgebeeld.

  Voor deze bibliografie schreef Annejet van der Zijl, schrijfster van de geroemde biografie ‘Anna’, een voorwoord. Dit is hier te lezen.

  Meer over dit boek en Annie M.G. Schmidt

  Recensie van Guus Luijters in het Parool, 23 sept. 2009.

  Dossier Annie M.G. Schmidt bij de KB.

  Officiële website Annie M.G. Schmidt.

  Schatten uit een bijzondere verzameling

  Rosmalen-Treasures-2009Jan van Rosmalen (samenst.)
  Treasures
  Uit de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden

  Een drietalig, rijkelijk geïllustreerd boek waarin 50 bijzondere stukken uit de Collecties van het KITLV worden gepresenteerd. Iedere afbeelding wordt toegelicht in het Nederlands, Engels en Indonesisch.

  Treasures laat de indrukwekkende rijkdom en brede variatie van de collecties van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden zien: foto’s, kaarten, manuscripten, schilderijen, prenten, affiches en meer.

  Na ruim anderhalve eeuw verzamelen zijn deze collecties, zowel naar kwaliteit als naar omvang, uniek in de wereld.

  KITLV Uitgeverij, nov. 2009 / Hardcover, rijkelijk geïllustreerd, oblong formaat – 131 pag. / ISBN 9789067183185 / Verkoopprijs 14,90 Euro

  Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

  Website KITLV.

  Over dit boek (onderaan staat een link naar een pdf met voorbeeldpagina’s).

  Geschiedenis van een Deventer drukkerij

  Enthoven-Salland-2009Leo Enthoven
  Met het hart gedrukt
  Groei, bloei en teloorgang van Drukkerij Salland

  Meer dan duizend grafici en andere personeelsleden hebben bijgedragen aan de geschiedenis van Drukkerij Salland NV, de in 1929 door Kluwer gestichte drukkerij.

  Leo Enthoven, voormalig hoofdredacteur van het Deventer Dagblad, heeft zich in de historie verdiept en schreef er ‘Met het hart gedrukt’ over. De geschiedenis van de drukkerij is beschreven in ruim 20 hoofdstukken vol leuke interviews, smakelijke anekdotes en uniek fotomateriaal.

  Uitgeverij Aeneas, Boxtel, nov. 2009 / Genaaid gebonden – 184 pag. in full color / ISBN 9789075365979 / Verkoopprijs 24,50 Euro

  De boekpresentatie vond plaats op vrijdag 6 november 2009, tijdens een reünie van oud-medewerkers van de drukkerij.

  Het boek is te bestellen via de website van de uitgeverij.

  Op de speciale reüniewebsite staat een korte geschiedenis van de drukkerij.

  Legendarische schrijversportretten – 6 uur video

  Lubberhuizen-Literaire-Ontmoetingen-2009H.A. Gomperts, en Hans Keller
  Literaire ontmoetingen
  Legendarische schrijversportretten op 2 dvd’s

  Uitgeverij Bas Lubberhuizen, oktober 2009

  2 dvd’s + tekstboekje, 28 pagina’s, 19 x 14 cm
  ISBN 9789059372306, verkoopprijs € 24,50

  te koop bij bol.com

  In 1963 introduceerden literatuurcriticus H.A. Gomperts en documentairemaker Hans Keller de schrijversdocumentaire op de Nederlandse televisie. Gerenommeerde schrijvers vertelden daarin aan de hand van foto’s en filmbeelden over hun leven en gingen in een vraaggesprek met Gomperts uitgebreid in op hun werk.

  Met portretten van Gerrit Achterberg, J.C. Bloem, Willem Elsschot, Simon Carmiggelt, Hugo Claus, Simon Vestdijk, Harry Mulisch, Gerard Reve, Remco Campert, Adriaan Morriën en Adriaan van der Veen.

  In het bijgevoegde boekje blikt Hans Keller terug op de uitzendingen en opnames, memoreert Kees Fens de ‘afstandelijke aanwezigheid’ van interviewer H.A. Gomperts en portretteren Eep Francken en Herman Verhaar de literatuurcriticus Gomperts.

  Deze documentaires zijn door de verrassende en kritische vragen van een kenner en de bijzondere getuigenissen van tijdgenoten veertig jaar later ‘nog even schitterend, amusant als leerzaam’, oordeelde Kees Fens.

  75 jaar Erasmus boekhandel Amsterdam – Parijs

  Veen-Erasmus75-2009Sytze van der Veen
  75 jaar Erasmus boekhandel Amsterdam – Parijs

  De Amsterdamse boekhandel Erasmus bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een mooie, geïllustreerde uitgave verschenen waarin de geschiedenis van dit bedrijf wordt beschreven door journalist Sytze van der Veen.

  Speciale aandacht is er voor Abraham Horodisch (1898-1987), die in 1934 begon met zijn beroemde antiquariaat en boekhandel. Horodisch was vooral bekend om zijn gespecialiseerde kennis op het gebied van kunst en boekgeschiedenis.

  Het bedrijf is na de oorlog uitgegroeid tot een belangrijke verzendboekhandel die wereldwijd boeken levert aan universiteitsbibliotheken, wetenschappelijke instituten en musea.

  Het boek is alleen bij Erasmus Boekhandel verkrijgbaar. Belangstellenden kunnen, zolang de voorraad strekt, een exemplaar bestellen per email: erasmus@erasmusbooks.nl (€ 25,00 + porto).

  Erasmus Boekhandel, Amsterdam, juni 2009 / ingenaaid – 96 pag. – afm. 24 x 17 cm / ISBN 9789490234041 / Verkoopprijs 25 Euro

  Lees meer hierover bij Boekendingen.nl

  NB – Deze jubileumuitgave is ook verschenen in een Franse, Duitse en Engelstalige versie.

  NB – De Nederlandstalige versie van het boek is inmiddels uitverkocht (aug. 2010).
  Wel is de Engelstalige versie nog beschikbaar!