Boeken over – UITGEVEN

Djoeke van Netten schreef studie over drukker-uitgever Willem Jansz. Blaeu als 'Koopman in kennis'
30 Jaar 010, 1983-2013
De regiekamer van de literatuur - een eeuw Meulenhoff
Pien van der Hoeven schreef studie over de ontstaansgeschiedenis van NRC Handelsblad
Jubileumboek: 175 jaar Nijgh & Van Ditmar
'Zondagskind' - Levensherinneringen van Gerard van den Boomen
'Niet gehinderd door schroomvalligheid' - opkomst en bloei van Historisch Nieuwsblad'
Uitgever Joost Nijsen schrijft een 'ABC van de literaire uitgeverij'
De winst van de lezer - Inleiding tot het boekenvak in Vlaanderen
Dag in dag uit - een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980
How To Make A Book With Steidl (DVD)
André Schiffrin: De boekenbusiness
Bibliografie van de Eikeldoorpers van Doortje de Vries
M. Vasalis & Geert van Oorschot, Briefwisseling 1951-1987
Boeken voor de katholieke jeugd - Verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en Malmberg
De geschiedenis van 125 jaar Deventer Dagblad in jubileumboek
Zacht Lawijd 9-3, een themanummer over uitgever Reinold Kuipers (1914-2005)
'The Book in the Renaissance'- Andrew Pettegree
Geschiedenis van 175 jaar Van Stockum toch in boekvorm verschenen
Honderd jaar private press in Nederland beschreven in 'Het ideale boek'
Kritisch, opgewekt, voortvarend - Vijftig jaar Hollands Maandblad 1959–2009
Covens & Mortier - de grootste landkaartenuitgever in de 18e/19e eeuw
'Het geheime leven' - een briefwisseling tussen twee heren uit het uitgeversvak
140 jaar Bruna 1868-2008
Boekhandelaar en uitgever Cornelis Claeszoon in het Amsterdam van 1597
Laurens van Krevelen – Laurens Janszoon Costerprijs 2009
Monogrammen van de Wereldbibliotheek
Vriendenboek voor Martin Ros
Fondslijst uitgeverij A. Manteau 1956-1970
Nieuw boek over uitgevershuis Angèle Manteau
Spraakmakende boekverkoper uit Leiden rond 1700
Biografie van uitgever Thomas Rap (1933-1999)
Boek over de Arbeiderspers in de periode 1940-1945
De toekomst is al begonnen - 100 jaar uitgeverij Lannoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *