De Jaarboeken van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) is er voor een ieder die het oude en het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedraagt. De NBV, opgericht in 1993, is een actieve vereniging met ca. 650 leden, van prominente wetenschappers tot amateur-onderzoekers, van journalisten tot antiquaren.

Sinds haar oprichting in 1994 heeft de NBV op eigen initiatief en samen met anderen allerlei activiteiten georganiseerd. Naast de jaarlijkse ledenvergadering organiseert de NBV ook jaarlijks minimaal twee excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken of andere instellingen die iets met het boek te maken hebben. De NBV streeft ernaar om de twee jaar een boekhistorisch congres te organiseren. Alle evenementen gaan vergezeld van interessante voordrachten over boekhistorische onderwerpen.

Jaarlijks brengt de NBV het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis uit, dat een gevarieerd overzicht geeft van nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis. Het jaarboek wordt gewoonlijk in juni tijdens de jaarvergadering gepresenteerd.

De jaarboeken zijn afwisselend ‘vrije’ afleveringen met ingezonden bijdragen en themanummers die door de redactie worden geïnitieerd.

Elk jaarboek bevat tevens ‘review-artikelen’ waarin aan de hand van recent verschenen publicaties ontwikkelingen in het boekhistorisch onderzoek worden besproken.

De Jaarboeken verschijnen bij uitgeverij Vantilt.

Een overzicht van de verschenen uitgaven.

jaargang 1 (1994), 228 p. / inhoud

jaargang 2 (1995), 224 p. – Themanummer: Censuur: voorschrift en praktijk / inhoud

jaargang 3 (1996), 256 p. / inhoud

jaargang 4 (1997), 352 p. – Themanummer: Het boek behouden. Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag / inhoud

jaargang 5 (1998), 222 p. / inhoud

jaargang 6 (1999), 257 p. – Themanummer: Geschreven gedrukt gedigitaliseerd. Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen / inhoud

jaargang 7 (2000), 252 p. / inhoud

jaargang 8 (2001), 216 p. – Themanummer: Het kompt altemael aen op het distribuweeren / inhoud

jaargang 9 (2002), 192 p. / inhoud

jaargang 10 (2003), 248 p. – Themanummer: Bij de tijd. Boeken in Nederland 1950-2000 / inhoud

jaargang 11 (2004), 216 p. / inhoud

jaargang 12 (2005), 224 p. – Themanummer: Vrouw en boek / inhoud

jaargang 13 (2006), 240 p. / inhoud

jaargang 14 (2007), 225 p. – Themanummer: De boekcultuur in een digitaliserende wereld / inhoud

jaargang 15 (2008), 232 p. / inhoud

jaargang 16 (2009), 244 p. – ‘Semi-speciaal nummer’ over de STCN / inhoud

jaargang 17 (2010), 228 p. – Themanummer: Kopij en druk revisited / inhoud

jaargang 18 (2011), 228 p. / inhoud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *