Serie-uitgaven: de Tiele-lezingen

De Dr. P.A. Tiele-Stichting – vernoemd naar de vermaarde bibliograaf en bibliothecaris Dr. P.A. Tiele (1834-1889) – is in 1953 opgericht. De doelstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting is de bevordering van de boekwetenschap in Nederland. Sinds 2003 heeft de stichting de vorm van een samenwerkingsverband voor boekwetenschap waarin vrijwel alle wetenschappelijke en marktgelieerde organisaties en instellingen op dit terrein zijn vertegenwoordigd. Vanaf 2002 wordt jaarlijks een lezing gehouden over een onderwerp op het terrein dat door de Tiele-Stichting wordt bestreken. Aanvankelijk vonden de lezingen plaats in de aula van de Koninklijke Bibliotheek (KB), maar vanaf 2009 zijn de lezingen onderdeel van een symposium, dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). De tekst van de lezingen wordt gepubliceerd. De eerste vier jaar werden de teksten uitgegeven bij de Walburg Pers, vanaf 2006 bij de Amsterdam University Press (AUP). Het formaat van de uitgaven van de Walburg Pers is 24 x 16 cm, bij de AUP is het formaat 21 x 15 cm. (alle uitgaven zijn nog leverbaar) – Tiele-lezing 2002Tiele-lezing 2003Tiele-lezing 2004 Tiele-lezing 2002 Paul Hoftijzer, De lof der boekdrukkunst. Zutphen 2003 (Walburg Pers), 32 pagina’s, genaaid gebrocheerd, ISBN 9057302527, prijs: € 15,00. Tiele-lezing 2003 Frans A. Janssen, Verleden en toekomst van het gedrukte boek. Zutphen 2003 (Walburg Pers), 26 pagina’s, genaaid gebrocheerd, ill. ISBN 9057302683, prijs: € 15,00. Tiele-lezing 2004 Gerard Unger, Veranderend lezen, lezend veranderen. Zutphen 2004 (Walburg Pers), 26 pagina’s, genaaid gebrocheerd, ill. ISBN 9057303256, prijs € 15,00. Tiele-lezing 2005 Joost Kist, Wat doet een uitgever nog in de eenentwintigste eeuw? Zutphen 2005 (Walburg Pers), 36 pagina’s, genaaid gebrocheerd, ill. ISBN 9057303671, prijs € 15,00. Tiele-lezing 2006 Ludo Simons, Over koninklijke en andere bibliotheken: het boek als erfgoed in de 21ste eeuw. Amsterdam 2006 (AUP), 32 pagina’s, geniet, ill. ISBN 9053569065, prijs € 14,50. Tiele-lezing 2007 Ronald Soetaert, De zin van verhalen. Een boekhouding. Amsterdam 2007 (AUP), 48 pagina’s, cahiersteek, ill. ISBN 9789053569788, prijs € 14,50. Tiele-lezing 2008 Joan Hemels, Uitgever in de wetenschap: Henk Prakke (1900-1992) en zijn actuele boodschap. Amsterdam 2008 (AUP), 40 pagina’s, cahiersteek, ill. ISBN 9789089640062, prijs € 14,50. Tiele-lezing 2009 Hans Willem Cortenraad, Centraal Boekhuis, logistiek van boeken in veranderend perspectief. Amsterdam 2009 (AUP), 32 pagina’s, cahiersteek, ill. ISBN 9789089640963, prijs € 14,50. (meer) Tiele-lezing 2010 Jos de Haan, De trage acceptatie van snelle media Amsterdam 2010 (AUP), 32 pagina’s, cahiersteek, ISBN 9789089642370, prijs € 14,50. (meer)Dr. P.A. Tiele-StichtingWalburg PersAmsterdam University Press (AUP)

One Reply to “Serie-uitgaven: de Tiele-lezingen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *