Congres: Dichtung & Wahrheit – feit en fictie in de biografie – 9 nov. 2012


TvB-congres Dichtung & Wahrheit: feit en fictie in de biografie

Op vrijdag 9 november organiseert het Tijdschrift voor Biografie in samenwerking met de werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een congres met als thema: Dichtung & Wahrheit: feit en fictie in de biografie.
Aan de hand van lezingen, een paneldiscussie en interviews met biografen wordt nieuw licht geworpen op de (on-)mogelijkheid van waarheidsvinding in de biografie. Want is dit idee van waarheidsvinding zelf misschien niet een fictie?

Sprekers (zie ook het programma):

Mineke Bosch – biograaf van Aletta Jacobs en Frederike van Uildriks
Ariette Dekker – biograaf van Cornelis Verolme en Anton Kröller
Jeroen Koch – biograaf van Abraham Kuyper en Koning Willem I
Dik van der Meulen – biograaf van Multatuli en Koning Willem III
Leonard Ornstein – biograaf van Pim Fortuyn
Hans Renders – biograaf van Jan Campert en Jan Hanlo
Eva Rovers – biograaf van Helene Kröller-Müller en Boudewijn Büch
Jan Willem Stutje – biograaf van Ernest Mandel en Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Locatie: Kanunnikenzaal, Faculty Club, Universiteit Utrecht, Achter de Dom 7, Utrecht
Tijd: 10:30 – 17:00
Kosten: € 15,- (regulier), € 10,- (studenten en abonnees Tijdschrift voor Biografie)


Tijdschrift voor Biografie wil een breed, academisch geschoold publiek laten delen in de ontwikkelingen op het gebied van de biografie in al haar facetten. Behalve aan academische artikelen biedt het tijdschrift ruimte aan essays, journalistieke en literaire bijdragen, interviews en recensies van recent verschenen Nederlandse en buitenlandse publicaties op dit terrein (waarbij in het bijzonder oog is voor studies die niet al ruime aandacht hebben gekregen in de media).

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *