Jubileumboekje 25 jaar Woutertje Pieterse Prijs

Bregje Boonstra (inleiding) Voort weer gespoord naar een nieuw avontuur! 25 jaar Woutertje Pieterse Prijs Stichting Woutertje Pieterse Prijs, maart 2012 gedrukt in zeer kleine oplage + digitaal beschikbaar als pdf — Eén van de vele literaire prijzen die elk jaar worden uitgereikt is de Woutertje Pieterse Prijs, ter bevordering van de kwaliteit van het Nederlandstalige kinder- en jeugdboek.
De prijs is vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van Multatuli, omdat het, wat betreft taal en inhoud, de kwaliteit representeert waarnaar de Stichting Woutertje Pieterse Prijs streeft. De in aanmerking komende werken worden beoordeeld op zowel taal en inhoud als op illustraties en vormgeving.
De Woutertje Pieterse Prijs viert dit jaar het het 25-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan verschijnt de speciale uitgave ‘Voort weer gespoord naar een nieuw avontuur!’, met inhoudelijke en praktische informatie over alle boeken die tot nu toe met de Woutertje Pieterse Prijs zijn bekroond. Een speciale jury van jeugdliteratuurkenners heeft alle vierentwintig bekroonde boeken opnieuw besproken en beoordeeld. De resultaten worden in het boekje gepresenteerd. De jury heeft voor vijf van de vierentwintig titels een ‘lofrede’ geschreven en voor de overige titels is een samenvatting gemaakt van het juryrapport dat de toenmalige jury schreef. Juryvoorzitter Bregje Boonstra heeft daarnaast een inleiding geschreven naar aanleiding van tijdens de vergaderingen besproken thema’s, zoals: in hoeverre is er verschil in opvattingen tussen de jonge en de oude garde jeugdliteratuurkenners en in hoeverre is het tijdsbeeld veranderd en de opvattingen met betrekking tot “goede” kinder-/jeugdboeken. Daarnaast bevat het boekje praktische informatie over de bekroonde auteurs en illustratoren en de geschiedenis van de boeken. Suzanne Hertogs (Ontwerphaven) en Anne de Laat hebben het jubileumboekje vormgegeven en voorzien van beeldmateriaal dat op originele wijze tendensen laat zien binnen de reeks bekroonde boeken. Een beperkt aantal exemplaren is in gedrukte vorm beschikbaar voor het onderwijs (slechts 1 exemplaar per school). De 25e Woutertje Pieterse Prijs werd op 1 maart 2012 uitgereikt aan Ted van Lieshout voor zijn boek ‘Driedelig paard’. Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro verbonden. De eerdere prijswinnaars waren: 1988     Imme Dros voor Annetje Lie in het holst van de nacht 1989     Margriet Heymans voor Lieveling, Boterbloem 1990     Anne Vegter en Geerten Ten Bosch voor De dame en de neushoorn 1991     Paul Biegel voor Anderland 1992     Toon Tellegen voor Juffrouw Kachel 1993     Jaap Lamberton (postuum) voor Een heel lief konijn, geschreven door Imme Dros 1994     Toon Tellegen voor Bijna iedereen kon omvallen 1995     Anne Provoost voor Vallen 1996     Anton Quintana voor Het boek van Bod Pa 1997     Joke van Leeuwen voor Iep! 1998     Wim Hofman voor Zwart als inkt 1999     Joke van Leeuwen, tezamen met Malika Blain, voor Bezoekjaren 2000     Paul Biegel voor Laatste verhalen van de eeuw 2001     Bart Moeyaert voor Broere 2002     Peter van Gestel voor Winterijs 2003     Guus Kuijer voor Ik ben Polleke hoor! 2004     Edward van de Vendel en Fleur van der Weel voor Superguppie 2005     Thé Tjong-Khing voor Waar is de taart 2006     Harrie Geelen en Imme Dros voor Bijna jarig 2007     Harm de Jonge voor Josja Pruis 2008     Hans Hagen voor Verkocht 2009     Peter Verhelst en Carll Cneut voor Het geheim van de keel van de nachtegaal 2010     Carli Biessels voor Juwelen van Stras 2011     Benny Lindelauf voor De hemel van Heivisj
Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *