De Wereld in Oude Ansichten, 1900–1920

Peter Cuijpers
De Wereld in Oude Ansichten
1900–1920

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, november 2011

genaaid gebrocheerd, rijk geïllustreerd in kleur, 128 pagina’s, 28 x 22 cm
ISBN 9789057307584, verkoopprijs € 19,50

te koop bij bol.com

Ansichten of prentbriefkaarten bestaan inmiddels ruim 100 jaar. In de hoogtijdagen waren kaarten even populair als telefoon, e-mail en sms nu, alleen werden prentbriefkaarten veel langer bewaard. Nederland telt inmiddels duizenden verzamelaars van deze nostalgische plaatjes.
Tot het begin van de jaren 1980 was er maar weinig bekend over het fenomeen prentbriefkaart. De beschikbare kennis was geconcentreerd bij verzamelaars, die naar eigen interesse, inzicht en niveau informatie vergaarden en vastlegden. De cultuurhistorische waarde van ansichten krijgt de laatste jaren echter steeds meer de erkenning die zij verdient. Vaak geven ansichten een levendig tijdsbeeld, omdat ze de enig overgebleven getuigen zijn van een moment, situatie, mode of sensatie uit het verleden. Maar ook de handgeschreven tekst op voor- of achterzijde kan waardevolle informatie bevatten. De vluchtige communicatiemiddelen van onze voorouders vormen inmiddels een belangrijke bron van sociaal-culturele geschiedenis.

De Wereld in Oude Ansichten (1900–1920) is een gedegen, maar zeer toegankelijk geschreven naslagwerk. Met zijn systematische benadering schept auteur Peter Cuijpers een ordenend kader voor welk type prentbriefkaartencollectie dan ook, hetgeen inspirerend en verrijkend kan werken. Deze kleurrijk geïllustreerde uitgave – waarin de nadruk vooral op niet-topografische kaarten ligt – zal veel cultuurhistorici, liefhebbers en verzamelaars nieuwe inzichten bieden. In dit boek worden ansichtkaarten bovendien voor het eerst ook als poststuk bestudeerd, waardoor het zeker ook voor filatelisten interessant is. (uitgever)

Van De Wereld in Oude Ansichten is ook een met de hand genummerde en in linnen gebonden luxe-editie verschenen (isbn 978.90.5730.759.1). Deze luxe uitgave is niet verkrijgbaar in de boekhandel. Na verschijning zal het boek slechts beperkt leverbaar zijn en wordt de prijs € 59,50 (nog te bestellen bij Walburg Pers).

Socioloog Peter Cuijpers (1944) werkte als voorlichter en vertaalt publicaties vanuit het Engels. In 1998 promoveerde hij op onderzoek naar vroegste drukken in de Nederlandse (volks)taal.

over dit boek werd geschreven door…

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *