Tiecelijn 24 – vierde Jaarboek van het Reynaertgenootschap

Rik van Daele (eindred.)
Tiecelijn 24 / Jaarboek 4

Reynaertgenootschap, november 2011

paperback / verkoopprijs € 17,00


Reynaert de vos wordt algemeen gezien als een van de hoogtepunten in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het dierenepos telt in totaal 3469 versregels en is nog altijd springlevend.

In 1988 werd ‘Tiecelijn. Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen’ voor het eerst uitgegeven. Vijftien jaar later is de nieuwsbrief reeds lang een volwaardig literair tijdschrift en wordt de ondertitel van het omslag gehaald. In 2003 ontstaat het vzw Reynaertgenootschap. Met ingang van 2008 besluit men om Tiecelijn voortaan uit te brengen als jaarboek.
Inmiddels is men al weer toe aan het vierde jaarboek: Tiecelijn 24. Jaarboek 4.

De Tiecelijnjaarboeken bieden kwaliteitsvolle, interessante en soms verrassende bijdragen over de vossenmaterie in al haar aspecten. Het thematische deel van het nieuwe jaarboek gaat over de Reynaert en een plek of streek: Reynaert in Münster, in Leiden, in Lochristi, een Dendermonds Reynaertdrukje, Reynaertspelen in Sint-Niklaas en een tocht door West-Vlaanderen. Verder bevat Tiecelijn 24 bijdragen van o.a. Mark Nieuwenhuis (over liefdesspel in de Ysengrimus), René Broens (over een wonderdoener in Van den vos Reynaerde), Joost Robbe (over een ring in Reynaerts historie), Hans Rijns (over de Aesopische druktraditie), Marcel Ryssen (een biografie van Reynaertbewerker Amand de Vos) en Yvan de Maesschalck (over vossensporen in de moderne literatuur). Koen van den Berg laat de lezer kennismaken met de ‘natuurlijke’ vos en de vossenjacht in Vlaanderen. Verder bevat het nummer diverse recensies, de vertaling van een Latijnse tekst over de wolf, een overdenking over poëzieprijzen, enkele verslagen en de Reynaertkroniek 2010.

Bestellen – Om in het bezit te komen van dit jaarboek dient men lid te worden van het Reynaertgenootschap. Tiecelijn kost 17 EUR (gewoon abonnement) of 25 EUR (steunend lidmaatschap).

Presentatie –  Tiecelijn 24. Jaarboek 4 van het Reynaertgenootschap wordt gepresenteerd op zondag 6 november 2011 om 11 uur in de Stadsibliotheek van Sint-Niklaas (B).

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *