Boekpresentatie ‘De boeken van Velthem’ – UB Leiden – 25 september 2009

zz-blokje-nieuwsMiddeleeuwse priester schrijft geschiedenis
Vrijdag 25 september verschijnt De boeken van Velthem. Een portret van een veertiende-eeuwse Brabantse priester die zijn Latijn-onkundige tijdgenoten geschiedenis wilde bijbrengen.

De bundel De boeken van Velthem geeft een beeld van Van Velthem als auteur in zijn tijd. De bijdragen gaan in op de manier waarop Van Velthem de politieke ontwikkelingen beschreef en hoe hij de hem ter beschikking staande bronnen bewerkte. Ook wordt aandacht besteed aan zijn relatie tot mogelijke opdrachtgevers. Andere bijdragen gaan over de (Duitse) vertaling van zijn werk en zijn invloed op latere kroniekschrijvers.

Het handschrift op het web
Het belangrijkste manuscript waarin Van Velthems voortzetting van de Spiegel historiael is opgetekend wordt bewaard in de Leidse universiteitsbibliotheek (signatuur Leiden, UB, BPL 14E). Ter gelegenheid van het verschijnen van De boeken van Velthem heeft de UB alle bladen van het handschrift digitaal toegankelijk gemaakt op de website.

Besamusca-Velthem

Boekpresentatie
Het boek wordt aangeboden aan Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht, daarvoor (1982-2001) hoogleraar Nederlandse letterkunde te Leiden), die vervolgens een voordracht over Lodewijk van Velthem zal houden. De bijeenkomst vindt plaats in de Noordhal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, Leiden. Aanvang om 16.00, de toegang is vrij.

Boek: De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *