Van Velthem – een Brabantse auteur uit de 14e eeuw

Besamusca-Velthem

• Bart Besamusca, Remco Sleiderink e.a.
De boeken van Velthem
Auteur, oeuvre en overlevering in de veertiende eeuw

De boeken van Velthem bundelt elf artikelen met een inleiding over de Brabantse auteur Lodewijk van Velthem, die in het eerste kwart van de veertiende eeuw een Middelnederlandse kroniek en een roman over koning Artur en Merlijn dichtte. Daarnaast is zijn naam verbonden aan het fameuze handschrift met de Lancelotcompilatie, een mogelijk door Velthem aaneengesmede verzameling Nederlandse Arturromans.

De bijdragen aan deze bundel geven een veelzijdig beeld van Velthems schrijverschap en van de studie van zijn oeuvre binnen de middeleeuwse literatuur, historiografie, handschriftenkunde en intellectuele geschiedenis.
(tekst uitgever)

De boeken van Velthem verschijnt als deel 119 in de reeks Middeleeuwse studies en bronnen van uitgeverij Verloren, Hilversum.

Uitgeverij Verloren, Hilversum, sept. 2009 / ingenaaid – 256 pag.  /  ISBN 9789087040932 / Verkoopprijs € 29,00

Lodewijk van Velthem
De pastoor en schrijver Lodewijk van Velthem schiep in de eerste decennia van de veertiende eeuw een bijzonder oeuvre, dat zich uitstrekte van een wereldkroniek tot de Arturepiek. De boeken van Velthem beschrijft de uitgebreide belangstelling van een auteur die schijnbaar moeiteloos de voor hem hedendaagse politiek in de Nederlanden en daarbuiten combineerde met ridderverhalen, religieuze lyriek en onheilspellende verwachtingen over de eindtijd.

Lees meer…

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *