Multatuli contra Van Lennep, een rechtzaak over auteursrechten

Dik van der Meulen, e.a.
‘Ik heb u den Havelaar niet verkocht’
Multatuli contra Van Lennep

In 1860 spande Multatuli (Eduard Douwes Dekker) een proces aan tegen Jacob van Lennep over zijn auteursrecht op de Max Havelaar. Multatuli verklaarde op de zitting dat hij het handschrift niet aan Van Lennep had verkocht, maar de rechtbank besliste desalniettemin dat Van Lennep de rechten op het manuscript bezat.
Waren de rechters bevooroordeeld of hebben de advocaten misschien een steek laten vallen? Hoe zit het eigenlijk met Multatuli’s rechten op de Max Havelaar? Hoe heeft men in de loop van de tijd tegen dit proces aangekeken?
Vanwege de vragen die het proces tot op de dag van vandaag oproept, worden nu alle processtukken bijeengebracht en voorzien van gezaghebbend commentaar. Dit proces afdoen als een juridische strijd om auteursrecht zou de zaak te kort doen en om die reden zal deze rechtszaak ook worden beschreven vanuit een maatschappelijke en culturele context.

Een uitgave over het proces dat Multatuli tegen Jacob van Lennep aanspande om het eigendom van zijn Max Havelaar terug te krijgen, bezorgd en geplaatst in een breed (literair-)historisch perspectief.

Bijdragen van Marita Mathijsen, Jan Bank, Dik van der Meulen, David Peeperkorn, René Klomp, Robert Verhoogt, Ika Sorgdrager en Leo Frijda.

Uitgeverij Bas Lubberhuizen, mei 2010 / genaaid gebonden, illustr. – 224 pag. / ISBN 9789059372399 / Verkoopprijs € 29,50 > 14,50

– Op 28 mei 2010 wordt het boek gepresenteerd in de grote zaal van het Gerechtshof, Paleis van Justitie, Amsterdam.

Lees de eerste pagina’s van de bijdrage van Marita Mathijsens bij ‘Athenaeum Nacht’.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *