Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009 in Exlibriscahier 1

Exlibriscahier-1-2009A.J. Vervoorn
Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009

Dit Exlibriscahier 1 verscheen als bijlage bij het kwartaalblad Exlibriswereld, winter 2009.

Sinds 1958 verschijnt 4 keer per jaar (lente, zomer, herfst en winter) het tijdschrift Exlibriswereld. Oorspronkelijk was het een tijdschrift van de Exlibriskring der Wereldbibliotheek-Vereniging.
Vanaf 1987 is Exlibriswereld het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek.

Het bestuur van Exlibriswereld heeft besloten om één keer per jaar, in plaats van de prent die bij elk nummer als premie wordt bijgevoegd, een publicatie onder de naam Exlibriscahier te laten verschijnen, als bijlage bij het tijdschrift.
Bij het winternummer 2009 van Exlibriswereld verscheen het eerste Exlibriscahier.

Dit eerste Exlibriscahier is geschreven door A.J. Vervoorn en heeft als onderwerp ‘Lithografie en exlibris in Nederland 1809 – 2009’. Op verzoek van de redactie koos Aat Vervoorn dit onderwerp vanwege het tweehonderdjarig jubileum van de lithografische prent in ons land.

Exlibriscahier heeft niet de pretentie een boek te zijn. Het is, de naam zegt het al, een schrift. Een geschrift met de bedoeling om informatie te verstrekken over een bepaalde techniek of een bepaald onderwerp of om een aspect uit de exlibriskunst nader te belichten. Daarbij kunt u denken aan thema’s die interessant zijn voor de exlibrisverzamelaar, of aan de inhoudelijke aspecten van een boekmerk.

Het is de bedoeling in de komende jaren vijf cahiers laten verschijnen en daarna bekijken of deze uitgave gecontinueerd kan worden.

Het Exlibriscahier is niet in de handel verkrijgbaar, maar belangstellenden kunnen voor € 7,00 excl. porto een exemplaar bestellen bij de secretaris van de vereniging (secretaris@exlibriswereld.nl).

Vereniging Exlibriswereld, dec. 2009 / Gebrocheerd, illustraties in kleur – 24 pag. – afm. 20 x 20 cm / Verkoopprijs 7 Euro

– Leden van de vereniging ontvangen vier keer per jaar het tijdschrift Exlibriswereld. Zij worden bovendien uitgenodigd voor de ruilbijeenkomsten en de Jaarvergadering.
De contributie van Exlibriswereld bedraagt € 45,- per jaar voor leden in Nederland.

– Het uitgeven van publicaties over kleingrafiek past in de traditie begonnen bij de Exlibriskring der Wereldbibliotheek-Vereniging. In 1949 ontvingen de leden van de Exlibriskring voor het eerst een boek met artikelen over grafische kunst onder de titel ‘De Wereld van het Wit en Zwart’.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *