Alle oude kaarten van Zuiderzee en Wadden in beeld

Walsmit-Zuiderzee-2009 Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson, Rinus Ostermann
Spiegel van de Zuiderzee
Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied

Dit pionierswerk beschrijft voor de eerste maal alle gedrukte nautische kaarten van de voormalige Zuiderzee tot de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 en het Hollands Waddengebied (met name de zeegaten). Kaarten van Nederlandse gewesten en provincies zijn vanaf het midden van de negentiende eeuw regelmatig op systematische wijze door diverse auteurs beschreven. Dit is echter niet het geval voor de beschrijving van de kaarten van de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer en het Hollands Waddengebied. Dit terwijl de Zuiderzee toch een heel bijzondere geschiedenis heeft en daardoor kan bogen op een aparte cartografische ontwikkeling. Er is geen plek in Nederland waar de relatie met het water op zo’n buitengewone manier tot uitdrukking komt als bij de verandering van de Zuiderzee in het IJsselmeer. Met dit aantrekkelijke en rijk geïllustreerde boek is er eindelijk een compleet overzicht van de geschiedenis van de kartering van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied van 1584 tot 1932 beschikbaar.

De vier auteurs hebben in nauwe samenwerking met de staf van URU-Explokart van de Universiteit Utrecht een gedegen onderzoek uitgevoerd en een standaardwerk samengesteld. De ruim 130 kaarten zijn alle in kleur afgebeeld en al hun bekende staten worden uitvoerig beschreven en gedocumenteerd. Hiermee is dit boek een nuttig en zeer attractief overzichtswerk geworden voor elke gebruiker of liefhebber van oude kaarten, de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied.
(tekst uitgever)

HES & DE GRAAF, sept. 2009 / gebonden met stofomslag, 400 illustraties in kleur – 740 pag. – afm. 32 x 24 cm / ISBN 97890 61942306 / Verkoopprijs 159 Euro

Spiegel van de Zuiderzee is het negende deel in de reeks Historisch-Cartografische Studies van het Onderzoeksprogramma URU-Explokart van de Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Dit programma heeft tot doel om voor wetenschappelijk onderzoekers, als ook voor verzamelaars, gebruikers en andere geïnteresseerden historisch kaartmateriaal te ontsluiten, te analyseren en te classificeren en daarmee toegankelijk te maken.

Tentoonstelling
Klik voor grotere afbeeldingIn het kader van deze uitgave organiseert het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een tentoonstelling met zeekaarten van het Zuiderzeegebied uit de eigen collectie van het museum, waarvan vele zijn opgenomen in het boek. Bruiklenen van bibliotheken, archieven en musea in Nederland vullen de kaartenexpositie aan.
Wanneer: 26 december 2009 tot en met 28 maart 2010.

Ill. Kaart van de Zuiderzee door Lucas Wagenaer, 1590

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *