Portret van Phiny Dick, illustratrice en schrijfster naast Marten Toonder

Eiso Toonder
Portret van Phiny Dick
illustratrice en schrijfster naast Marten Toonder

Museum Meermanno / WBOOKS, september 2012 (verwacht)

paperback met flappen, 64 pagina’s, 20 x 17 cm
ISBN 9789040007910, verkoopprijs € 17,50

bestel bij : bol.com | te koop in de museumwinkel van Museum Meermanno

Kinderboekenschrijfster en –illustrator Phiny Dick (1912-1990) was de auteur van vele kinderboeken zoals Miezelientje en Van Pom, Verk en Fop, en strips zoals Olle Kapoen die internationaal bekend werd. Ook werkte zij veel samen met haar man Marten Toonder.

’Men beweert dat elke grote kunstenaar vergezeld wordt door een muze – een vrouw die hem inspireert en aanspoort tot grotere creativiteit. Phiny Dick was daar een goed voorbeeld van. Zij hechtte zich aan haar buurjongen, een zekere Marten Toonder, die besloot om tekenaar te worden. Zij nam tekenles om hem bij die carrière te kunnen helpen. Ze vormden een ideale artistieke twee-eenheid. Daarbij was zij de stuwende kracht die hem maakte tot wat hij werd, een begaafd verteller in woord en beeld. Zoals een muze betaamt, hield Phiny zich bescheiden op de achtergrond.’

Deze publicatie is uitgegeven door Museum Meermanno en WBooks ter gelegenheid van Phiny’s honderdste geboortedag en bevat onder meer haar levensverhaal, opgetekend door haar zoon Eiso Toonder en een niet eerder gepubliceerd verhaal van Phiny ’Schuimpje en Zigzag’.

Tentoonstelling – Het boek is o.a. te koop in de museumwinkel van Museum Meermanno, waar t/m 30 september 2012 een kleine expositie is te zien met boeken, omslagontwerpen, originele tekeningen en manuscripten van Phiny Dick.

 

Frank-Ivo van Damme – Houtblokverhalen

Francis Dirix
Frank-Ivo van Damme
Houtblokverhalen

private press | ‘D black box’, januari 2012

gebonden, 128 pagina’s, 18 x 17 cm

Het boek wordt gedrukt in een oplage van 300 genummerde exemplaren.
De intekenprijs tot 1 maart 2012 is 25 Euro daarna 30 Euro, plus verzendkosten.
Te bestellen bij: francis.dirix@telenet.be

Frank-Ivo van Damme (1932) is een Vlaams kunstenaar en meester in de grafische technieken. Hij geniet grote bekendheid vanwege zijn exlibrissen, waarvan hij er meer dan 700 maakte.

In dit boek van Francis Dirix worden 50 houtgravures van Frank-Ivo van Damme gepresenteerd die zijn gedrukt van de originele houtblokken. De opdrachtgevers van de exlibrissen voorzien de afbeeldingen van achtergrondinformatie.

Francis Dirix is een meesterdrukker die werkt in een studio achter zijn woning te Hasselt. Zijn private press draagt de naam ‘D black box’.
Op de site van grafisch kunstenaar Peter Lazarov is een fotoserie van Dirix in zijn werkplaats te zien.

Jan Sluijters Affichekunstenaar

Martijn F. Le Coultre
Jan Sluijters Affichekunstenaar

[Z]OO producties, Eindhoven, november 2011

softcover, 72 pagina’s, 22 x 22 cm
ISBN 9789070108649, verkoopprijs € 15,00

te koop bij o.a.: bol.com | Cosmox |

Deel 8 in de reeks monografieën Nederlandse Affiche Kunstenaars van het ReclameArsenaal.

Jan Sluijters (1881-1957) is vooral bekend geworden als expressionistisch schilder. In zijn tijd was het vak ‘grafisch ontwerper’ nog een onbekend fenomeen. Een reclameplakkaat maken werd dus door opdrachtgevers ‘met verschuldigde eerbied’ gevraagd aan schilders en tekenaars die hun sporen al een eindweegs hadden verdiend.

Deze uitgave bundelt alle thans nog traceerbare affiches van Jan Sluijters en plaatst ze in het kader van werk van tijdgenoten, zoals Toorop, Leo Gestel, Roland Holst, Chris Lebeau, Piet van der Hem, Willy Sluiter en anderen.

zie meer spreads op de website van [Z]OO producties

‘Jan Sluijters Affichekunstenaar’ is een gezamenlijke uitgave van [Z]OO producties en Lecturis publishing, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met stichting Het ReclameArsenaal.

Tentoonstelling – Verschenen bij de tentoonstelling “De affiches van Jan Sluijters en tijdgenoten” in het Affichemuseum in Hoorn van 9 oktober tot en met 15 januari 2012.

zie ook…

Steen voor steen, woord voor woord – monografie over de bouwactiviteiten van Gerard Reve

Klaas Iwema
Steen voor steen, woord voor woord
Over Gerard Reve en het bouwen

een uitgave ‘in eigen beheer’ via Uitgeverij Vliedorp, september 2011

oplage: 150 ex. | 60 pagina’s
verkoopprijs € 10,00

bestellen


Monografie over de bouwactiviteiten van Gerard Reve.

De auteur beschrijft de vele verbouwings- en bouwactiviteiten van de Grote Volksschrijver in Greonterp en Frankrijk. Hij legt een verband tussen Reve’s bouwlust en zijn schrijverschap. “Ik ga wederom aan het werk – metselen en schrijven: Dichter und Bauer” (citaat uit 1976 uit een brief aan Josine Meyer). Een unieke aanvulling op de biografie van Nop Maas. Verlucht met zwart-wit foto’s en twee plattegronden.
————
Uitgeverij Vliedorp is de ‘commerciële’ tak van margedrukker Triona Pers.
Triona Pers is gevestigd in het pand van Zolderman Boeken in Houwerzijl.

Triona Pers is een kleine ambachtelijke drukkerij en uitgeverij.
Boekjes worden door Dick Ronner met de hand gezet uit loden en houten letters en gedrukt in kleine oplagen. Het fonds bestaat voornamelijk uit poëzie en typografische uitgaven.

Boek over grafisch ontwerper Ootje Oxenaar bij uitgeverij 010

Els Kuijpers
Ootje Oxenaar
Ontwerper en opdrachtgever

Uitgeverij 010, juni 2011

paperback met stofomslag, 128 pagina’s, 27 x 21 cm
ISBN 9789064507212, verkoopprijs € 29,50

te koop bij bol.com

Engelse editie: Ootje Oxenaar. Designer and commissioner ISBN 9789064507205

Grafisch ontwerper Ootje Oxenaar (1929) heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Nederlandse grafisch ontwerpen. Hij volgde zijn opleiding vanaf 1947 aan de Koninklijke Academie voor de Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag. Hij was als ontwerper onder meer werkzaam voor de Nederlandsche Bank, waar hij de bekende serie bankbiljetten ontwierp, waaronder de Snip, de Zonnebloem en de Vuurtoren. Vanaf eind jaren zestig werkte Ootje Oxenaar ook bij de PTT, eerst als adjunct-directeur en later tot 1994 als hoofd van de Dienst Esthetische Vormgeving. Daarmee vervulde hij een belangrijke rol als publieke opdrachtgever.

In het boek ‘Ootje Oxenaar; ontwerper en opdrachtgever’ worden zijn opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap met elkaar in verband gebracht door te kijken naar de maatschappelijke functie van het grafisch ontwerp. Daarmee is het boek ook een beknopte wordingsgeschiedenis van het grafisch ontwerpvak dat zich in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog in vijftig jaar stormachtig ontwikkelde tot een primaire creatieve industrie van formaat.

BOEKPRESENTATIE – Het boek ‘Ootje Oxenaar; ontwerper en opdrachtgever’ wordt op donderdag 23 juni 2011 gepresenteerd in het Auditorium van het Stedelijk Museum Amsterdam (meer).

VIDEO – Ootje Oxenaar verteld over zijn ontwerpen voor bankbiljetten (spykeroles, 2007)

Leo de Bruin, typograaf

E. Lentjens en Henk Hoek
Leo de Bruin, typograaf
Een hommage

Uitgeverij Huis Clos, december 2010

softcover (ingenaaid), 128 pagina’s, 22 x 17 cm
ISBN 9789079020096, verkoopprijs € 19,50


Sun
Leo de Bruin (1949-2008) bepaalde jarenlang de typografie van de uitgaven van de Nijmeegse uitgeverij Sun. Door hem vormgegeven boeken werden verschillende malen bekroond bij de Best Verzorgde Boeken.

Hommage
Voor geïnteresseerden in het werk van De Bruin verscheen bij Uitgeverij Huis Clos het goed gedocumenteerde boek ‘Leo de Bruin, 1949-2008. Hommage aan een typograaf’. Sun-auteurs Eric de Kuyper en Ad de Visser, van wie het werk door Leo de Bruin werd vormgegeven, vertellen over hun samenwerking met hem en Henk Hoeks, destijds redacteur van Sun, schetst een beeld van de ontwikkeling van De Bruins typografie. Karel Martens, die De Bruin voorging als vormgever bij de Sun, bespreekt zijn persoon en werk. Ontwerpcriticus Ewan Lentjes plaatst het werk van De Bruin in het bredere kader van de gewijzigde taak van de typografie. Een oeuvrelijst besluit de uitgave. (EP)
(Bron: www.gw.nl)

>> Leo de Bruin, typograaf is de 36e uitgave van Uitgeverij Huis Clos. Het verschijnt in een oplage van 750 exemplaren en is te bestellen bij de uitgeverij.

>> Radio: VPRO De Avonden – woensdag 16 februari 2011, radio 6. In het tweede uur (22-23 u) Anton de Goede spreekt met grafisch ontwerper Piet Gerards en uitgever Henk Hoeks, mede-oprichter van uitgeverij SUN, naar aanleiding van de monografie ‘Leo de Bruin, typograaf’.

Ramsjtip: ‘Dick Bruna’ van Joke Linders

Joke Linders,
met bijdragen van Koosje Sierman, Truusje Vrooland en Ivo de Wijs

Dick Bruna

Waanders Uitgevers, maart 2006

gebonden, rijk geïllustreerd, 528 pagina’s, 16 x 16 cm,
ISBN 9789040091063, verkoopprijs € 29,95 > € 15,00

te koop bij bol.com

Op de website van de uitgever staat dat het boek is uitverkocht en er geen herdruk komt.
De laatste exemplaren zijn nog tegen sterk verlaagde prijs verkrijgbaar
.

Dick Bruna (1927) is als grafisch ontwerper razend bekend geworden door de creatie van Nijntje, die buiten Nederland als Miffy de wereld heeft veroverd. Dat hij daarnaast veel meer en andere artistieke kwaliteiten heeft, is veel minder bekend. Deze uitgave laat de veelzijdige kanten zien van Dick Bruna als kunstenaar, illustrator en vormgever.
Aan bod komen niet alleen Dick Bruna’s talenten als kinderboekenauteur, maar ook zijn schrijversvaardigheden op andere gebieden. Voorts wordt gekeken naar de ontwikkeling van andere mediavormen waarin zijn werk is verschenen zoals animatiefilmpjes en merchandising. De bekende Nederlandse componist/ tekstdichter Ivo de Wijs levert in dit boek een bijdrage over de totstandkoming van de succesvolle Nijntje-musicals.
Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van anderen op het werk van Dick Bruna en komt ook zijn persoon, aan de hand van zijn biografische gegevens, aan bod. Uiteraard worden ook zijn kwaliteiten als grafisch vormgever voor Uitgeverij Bruna en later voor zijn eigen studio beschreven.
De verschillende auteurs beschrijven allen, vanuit hun specifieke vakgebied de verschillende kwaliteiten van Dick Bruna. Uiteraard is dit boek rijk geïllustreerd met vele bekende en minder bekende illustraties, ontwerpen en foto’s van Dick Bruna. (tekst uitgever)

– Van het boek is ook een Engelstalige versie verschenen en er is een luxe gebonden editie, genummerd en gesigneerd, waaraan een originele zeefdruk is toegevoegd.

‘Hubert Lampo, een portret’ – o.a. over Lampo als vrijmetselaar

J. Lampo, R. Molin
Hubert Lampo, een portret

FAMA Maconnieke Uitgeverij, september 2010

gebonden, illustraties, 160 pagina’s, 24 x 17 cm
ISBN 9789072032263, verkoopprijs € 22,50

bestel bij bol.com

In de monografie ‘Hubert Lampo, een portret’ komen aan de orde: zijn leven, zijn oeuvre in nationaal en internationaal perspectief, de literaire context waarbinnen hij opereerde, de aard van zijn magisch-realisme en zijn lidmaatschap van de Belgische vrijmetselarij. Het rijk geïllustreerde boek bevat bijdragen van Heiko ter Horst, voorzitter van het Hubert Lampo Genootschap, Jan Lampo, de zoon van de schrijver, Rob Molin, Lampo-kenner en prof. Anton van de Sande, voormalig hoogleraar vrijmetselarij.
Met name de nooit eerder verschenen manuscripten en typoscripten van diverse pagina’s uit zijn romans zullen dit boek een ‘must have’ maken voor alle Lampo-liefhebbers.

Het doel van dit retrospectief is bij te dragen aan de kennis van (en de discussie over) het werk van Hubert Lampo. Het 160-pagina’s tellende overzichtsboek is een gemeenschappelijk initiatief van het Hubert Lampo Genootschap en maçonnieke uitgeverij FAMA.

De in 1920 geboren schrijver zou in 2010 90 jaar zijn geworden. De verschijning van dit boek valt samen met de opening van de expositie ‘50 Jaar Joachim Stiller’ in de Bredase bibliotheek.
De aan Hubert Lampo gewijde expositie ‘50 jaar Joachim Stiller’ toont foto’s van zijn leven, documenten, manuscripten, typoscripten, films en een Lampo-schrijvershoekje. De tentoonstelling was van 3 tot 25 september 2010 te zien in de Bredase bibliotheek, Molenstraat 6.

  • de avonden, vpro, 17 sept. 2010 > Maarten Westerveen spreekt met Heiko ter Horst, voorzitter van het Hubert Lampo Genootschap, en Rob Bremer, de directeur van de Maconieke Uitgeverij, naar aanleiding van de monografie ‘Hubert Lampo, een portret’ (radio).

The first Klaas Book

Pieter van Oudheusden (tekst), Joost Swarte (voorwoord)
The first Klaas Book
facing realities, selected works by Klaas Verplancke

Uigeverij Oogachtend, Leuven, oktober 2009

hardcover met linnen rug, leeslint en kapitaalband, 224 pagina’s, 26 x 21 cm
ISBN 9789077549537, verkoopprijs € 51,50 (bol)

te koop bij bol.com

Een drietalig boek, Nederlands, Engels, Frans, van een internationaal kunstenaar: Klaas Verplancke (1964), een van de bekendste Vlaamse illustratoren.

Bij een eerste, vluchtige blik lijken Verplanckes tekeningen en schilderijen erg verschillend van opzet en uitvoering maar ze tonen altijd de kwaliteiten die hem als illustrator en vormgever kenmerken: een humor die variëert van mild tot sardonisch, een poëtische verbeelding, een voorkeur voor het verbeelden van abstracte begrippen en universele emoties, en een dwarse, surrealistische kijk op de werkelijkheid.

In twintig jaar ontwikkelde Klaas Verplancke zich van een dienstbaar illustrator van jeugd- en prentenboeken tot een eigenzinnig beeldend auteur wiens tekeningen een eigen leven leiden naast de tekst. Het resulteerde in tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en in een reeks bekroningen en nominaties, met als hoogtepunten de toekenning van de Bologna Ragazzi Award voor Ozewiezewoze in (2001) en een finaleplaats bij de Hans Christian Andersen Award for Illustration voor zijn gehele oeuvre (2005).

talen: Nederlands, Engels en Frans

Bij het boek zit een documentaire (20 min) op DVD

 

– Naast de handelseditie is er een luxe-editie in beperkte oplage van 50 ex., genummerd, gesigneerd én voorzien van unieke illustratie door de auteur op het titelblad. Mét 5 losse illustraties van Klaas Verplancke, gedrukt op 300 g papier, 21 x 26 cm, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar.
Voor deze uitgave (€ 249,00) neemt u best contact op met de uitgever.

Recensies…

Irma Boom: Biography in Books – mini-monografie van een boekenmaakster

Mathieu Lommen, Irma Boom
Irma Boom: Biography in Books
Books in reverse chronological order, 2010 – 1986, with comments here and there

Grafisch ontwerpster Irma Boom (1960) begon, na een aantal jaren bij de Sdu, in 1991 haar eigen ontwerpstudio. In datzelfde jaar kreeg ze de opdracht waarmee ze vijf jaar later in een klap beroemd werd. Het 2000 pagina’s tellende SHV-boek (1996). Inmiddels heeft zij voor veel van haar (vaak spraakmakende) ontwerpen onderscheidingen gekregen.

De Universiteitsbibliotheek in Amsterdam heeft een overzichtstentoonstelling van haar werk van 4 juni tot 3 oktober 2010.

Bij deze tentoonstelling verschijnt de bijzondere publicatie Irma Boom: Biography in Books. Deze mini-monografie (38 x 50 mm) met meer dan 450 afbeeldingen biedt een uitgebreid overzicht van haar werk, vanaf het begin van haar ontwerppraktijk in 1986 tot nu. Daarbij gaat het naast boeken om huisstijlen, postzegels en affiches. Een aantal ontwerpen is door Irma Boom van commentaar voorzien, wat inzicht biedt in de totstandkoming en de vormgeving. Verder bevat de uitgave een inleiding op haar werk en een uitgebreide lijst van de afgebeelde ontwerpen.

Van de oplage zijn 500 exemplaren genummerd en gesigneerd. Deze zijn uitsluitend te koop bij de Bijzondere Collecties voor bezoekers van de tentoonstelling.

Bijzondere Collecties UvA, juni 2010 / genaaid gebrocheerd, gekleurde sneden – 704 pag. – afm. 5,0 x 3,8 cm – Engelstalig / ISBN 9789490895013 / Verkoopprijs € 19,50

Over ‘Biography in Books’ werd geschreven door…